Tutkimus tarjoaa kattavaa ja tarkkaa tietoa yritystoiminnan suunnittelun ja kehittämisen pohjaksi ja auttaa välttämään liiketoiminnan karikoita. Erilaisten tutkimusten avulla voidaan selvittää muun muassa asiakaskunnan tarpeita ja tyytyväisyyttä, yrityksen tai tuotteen imagoa, sidosryhmien odotuksia ja toimintaa sekä oman henkilöstön toiveita ja asenteita. Lue lisää