#Kieli2022 - Grow with Language

Kuva: Tiina Kinnunen

Kielialan kasvutarinoita kuultiin Suomen kielipalveluyritykset SKY ry:n järjestämässä #KIELI2022 – Grow With Language -konferenssissa Pikku-Finlandiassa Helsingissä. Kahden vuoden tauon jälkeen järjestetty konferenssi kokosi yhteen kielialan toimijoita Suomesta, Ruotsista, Virosta, Latviasta, Liettuasta Ruotsista ja Iso-Britanniasta.

Mitä kasvu on, ja miksi se on tärkeää? Millä tavoin sitä mitataan? Suuri koko ei välttämättä tee yrityksestä yhtään fiksumpaa, mutta kasvun voi nähdä myös kehittymisenä ja oppimisena, keinona päästä omaan tavoitteeseensa. Päivä sisälsi monipuolista keskustelua kasvusta ja sen merkityksestä yritystoiminnassa sekä erilaisista tavoista kasvattaa ja kehittää yritystä, rakentaa brändiä ja parantaa kannattavuutta.

Kansainvälinen paneeli loi katsauksen kielialan nykytilanteeseen Pohjoismaissa ja Baltiassa. Esittelyssä oli myös uusi jännittävä monikielisen viestinnän innovaatio Care to Translate, joka helpottaa toimintaa – ja parantaa potilasturvallisuutta – monikielisissä sairaalaympäristöissä.

Toimitusjohtajamme Maarit Satukangas-Pohjola pääsi kertomaan tuoreesta yrityskaupasta, jossa yrityksemme yhdistyi latvialaisen Nordtextin kanssa. Kaupassa toisiaan täydentävien vahvuuksien yhdistäminen synnyttää alueelle entistä vahvemman kielialan toimijan.
Lue lisää