Virallinen eli auktorisoitu käännös on asiakirjakäännös, johon lisätään auktorisoidun kääntäjän vahvistus. Tällöin käännöksen katsotaan olevan laillisesti pätevä eli sillä on sama todistusvoima kuin alkukielisellä asiakirjalla.

Yleensä käännökselle tarvitaan vahvistus tilanteissa, joissa asiakirjoja on esitettävä kohdemaan viranomaisille (esimerkiksi erilaisia todistuksia, oikeuden päätöksiä ja perintöasioihin tai liiketoimintaan liittyviä asiakirjoja) tai esimerkiksi opiskelupaikan tai työn hakemisen yhteydessä.

Tekstin käyttötarkoitus siis ratkaisee, tarvitaanko käännökseen auktorisoidun kääntäjän vahvistus. Auktorisoitu käännös toimitetaan aina alkuperäisenä paperikopiona.

Lain säätelemää toimintaa

Auktorisoidun kääntäjän nimikkeen voi hakemuksesta saada kääntäjä, joka on suorittanut  vaadittavan auktorisoidun kääntäjän tutkinnon ja joka täyttää muut asetetut vaatimukset. Auktorisoitujen kääntäjien järjestelmästä huolehtii Opetushallituksen yhteydessä toimiva auktorisoitujen kääntäjien tutkintolautakunta ja toimintaa säätelee laki auktorisoiduista kääntäjistä.

Käyttötarkoituksen mukaan auktorisoitujen kääntäjien käännöksille voidaan tarvita apostille-todistus. Se on julkisen notaarin antama todistus siitä, että asiakirjan allekirjoittaneella henkilöllä (kuten auktorisoidulla kääntäjällä) on tähän vaadittava oikeus. Apostille-todistusta käytetään maissa, jotka ovat ratifioineet Haagin yleissopimuksen (Convention de La Haye du 5 octobre 1961). Apostillea haetaan maistraateista.

Käytännöt vaihtelevat eri maissa ja kielipareissa

Aikaisemmin auktorisoiduista kääntäjistä on käytetty nimityksiä virallinen kääntäjä ja valantehnyt kääntäjä. Suomessa auktorisoidun kääntäjän tutkinnon voi suorittaa vain suomen tai ruotsin kielestä vieraaseen kieleen tai päinvastoin.

Mikäli tarvitset virallista käännöstä jossain muussa kieliparissa, siihen sovelletaan kyseessä olevien maiden käytäntöjä, jotka vaihtelevat maasta toiseen. Käännös tehdään ulkomailla ja siihen saattaa liittyä erilaisten todistusten ja viranomaisleimojen hakemista. On tärkeää huomioida, että prosessiin voi kulua tästä syystä tavanomaista enemmän aikaa ja selvittelyä.

Toimitamme yritysasiakkaillemme auktorisoituja käännöksiä eri kielipareissa ja haemme niille tarvittaessa myös apostille-todistukset.

Ota yhteyttä, kun tarvitset viranomais- tai muissa yhteyksissä laillisesti päteväksi todistettuja käännöksiä!