Siirry sisältöön

mobile icon menu
Etusivu
mobile icon menu
Tietoja yrityksestä
mobile icon menu
Kielipalvelut
mobile icon menu
Erikoisalamme
mobile icon menu
Artikkelit
mobile icon menu
Blogimme
mobile icon menu
Yhteystiedot
mobile icon menu
Lähetä sähköpostia
icon menu
Etusivu
icon menu
Tietoja yrityksestä
icon menu
Kielipalvelut
icon menu
Erikoisalamme
icon menu
Artikkelit
icon menu
Blogimme
icon menu
Yhteystiedot
icon menu
Lähetä sähköpostia

Maris Multilingualille uusi toimitusjohtaja

Danilo Monaco on nimitetty Maris Multilingual Oy:n toimitusjohtajaksi  8.5.2023 alkaen. Hän on kokenut käännösalan konkari, joka on toiminut monissa keskeisissä rooleissa ja johtotehtävissä Euroopan ja Pohjoismaiden merkittävimmissä kielialan yrityksissä.

Samalla yrityksen johdossa vuodesta 2001 toiminut Maarit Satukangas-Pohjola jää eläkkeelle. ”On upeaa jättää yrityksen johto näin osaaviin käsiin”, hän toteaa. ”Uskon, että se varmistaa yritykselle erinomaisen kyvykkyyden vastata asiakkaidemme muuttuviin tarpeisiin nopeasti kehittyvässä toimintaympäristössä.”

Maris Multilingual Oy liitettiin viime kesänä yrityskaupassa kansainväliseen Nordtextiin. Toimintojen yhdistäminen on saatu hyvään alkuun, ja uuden toimitusjohtajan valinta tuo lisävauhtia toiminnan ja palveluiden kehittämiseen. Asiakkaille muutos näkyy entistä joustavampina palveluina laajentuneen kielivalikoiman ja paremman teknisen osaamisen myötä.

Danilo Monaco siirtyy Maris Multilingualin palvelukseen Acolad Groupista, jossa hän vastasi Pohjoismaiden ja Saksan toiminnoista. Hänellä on erittäin laaja kokemus johtamisesta sekä rajat ylittävästä tiimityöstä ja erikoisalueina asiakashallinta, prosessien optimointi sekä kokonaisvaltainen laadunhallinta.

Hän on hyvin tunnettu kielialan vaikuttajana ja arvostettu puhuja niin kotimaisissa kuin kansainvälisissäkin alan tapahtumissa.

Maris Multilingualiin Danilo tuo vankan osaamisensa käännösalalta sekä kansainvälisten yritysten johtotehtävistä saamansa monipuolisen kokemuksen ja näkemyksen. Tavoitteena hänellä on kehittää yrityksestä entistä asiakaslähtöisempi, palveleva ja ketterä kieli- ja viestintäalan kumppani, jolla on syvät juuret ja erinomainen asiakaspalvelu Suomessa ja kyky hyödyntää parasta asiantuntemusta kaikkialta Euroopasta.

Danilo tutustuu mielellään kaikkiin asiakkaisiimme, ja hänet tavoittaa puhelimitse, sähköpostitse tai vaikkapa LinkedIn-verkostossa.

Yhteystiedot:

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/danilomonaco/

Sähköposti: danilo.monaco@nordtext.com

Puhelin: +358 40 367 6662

Nimitysuutisia

Erika Hyttinen on nimitetty 1.3.2023 uuteen rooliin nimikkeellä Technical Project Lead.

Tässä roolissa hänen tehtäviinsä sisältyy muun muassa käännösprojektien teknisten vaatimusten tunnistaminen ja ratkaisujen löytäminen, työn valvonta sekä työtiimin muiden jäsenten tukeminen teknisissä tehtävissä.

Lisäksi hän koordinoi käännösprojekteja, ohjaa projektinhallintatoimintojen sekä prosessien yhtenäistämistä sekä huolehtii teknisen henkilöstön hankinnasta ja kouluttamisesta.

Erika tuli Maris Multilingualin palvelukseen projektikoordinaattoriksi vuonna 2017. Hän on valmistunut tradenomiksi Kymenlaakson ammattikorkeakoulun johdon assistenttityön ja kielten koulutusohjelmasta erikoisalanaan yritys- ja yhteisöviestintä ja opiskelee tietojenkäsittelyä Laurea-ammattikorkeakoulussa.

 

Kansainvälinen kääntäjienpäivä

Kansainvälinen kääntäjienpäivä

Kansainvälinen kääntäjienpäivä on vuosittain syyskuun viimeisenä päivänä. Sitä vietetään kaikkialla maailmassa. Teemapäivän tarkoituksena on huomioida kääntäjien ja muiden kieliammattilaisten työ, joka mahdollistaa kansainvälisen yhteistyön ja tiedon jakamisen. Globalisaation aikakaudella se on entistä tärkeämpää.
Lue lisää

#KIELI2022 – Grow With Language

#Kieli2022 - Grow with Language

Kuva: Tiina Kinnunen

Kielialan kasvutarinoita kuultiin Suomen kielipalveluyritykset SKY ry:n järjestämässä #KIELI2022 – Grow With Language -konferenssissa Pikku-Finlandiassa Helsingissä. Kahden vuoden tauon jälkeen järjestetty konferenssi kokosi yhteen kielialan toimijoita Suomesta, Ruotsista, Virosta, Latviasta, Liettuasta Ruotsista ja Iso-Britanniasta.

Mitä kasvu on, ja miksi se on tärkeää? Millä tavoin sitä mitataan? Suuri koko ei välttämättä tee yrityksestä yhtään fiksumpaa, mutta kasvun voi nähdä myös kehittymisenä ja oppimisena, keinona päästä omaan tavoitteeseensa. Päivä sisälsi monipuolista keskustelua kasvusta ja sen merkityksestä yritystoiminnassa sekä erilaisista tavoista kasvattaa ja kehittää yritystä, rakentaa brändiä ja parantaa kannattavuutta.

Kansainvälinen paneeli loi katsauksen kielialan nykytilanteeseen Pohjoismaissa ja Baltiassa. Esittelyssä oli myös uusi jännittävä monikielisen viestinnän innovaatio Care to Translate, joka helpottaa toimintaa – ja parantaa potilasturvallisuutta – monikielisissä sairaalaympäristöissä.

Toimitusjohtajamme Maarit Satukangas-Pohjola pääsi kertomaan tuoreesta yrityskaupasta, jossa yrityksemme yhdistyi latvialaisen Nordtextin kanssa. Kaupassa toisiaan täydentävien vahvuuksien yhdistäminen synnyttää alueelle entistä vahvemman kielialan toimijan.
Lue lisää

Maris Multilingual Oy ja Nordtext SIA yhdistyvät

Maris Multilingual Oy kansainvälistyy ja yhdistää voimansa latvialaisen Nordtextin kanssa.

Nordtext SIA on kasvava, vuonna 2006 perustettu käännös- ja kielipalveluiden tarjoaja, joka keskittyy erityisesti teknisiin ja biotieteiden aloihin sekä terveys- ja hyvinvointialoihin. ISO 17100:2015 -sertifioitu yritys toimii pääasiassa Pohjois-Euroopan alueella, ja kauppa vahvistaa sen toimintaa Suomessa, jossa sillä on jo entuudestaan merkittäviä asiakkaita.

Maris Multilingual Oy saa kaupassa lisää monipuolista osaamista sekä vahvistusta muun muassa teknisiin resursseihin ja verkostoihin. Asiakkaillemme muutos näkyy entistä joustavampina, parempina ja monipuolisempina palveluina.

Heinäkuussa 2022 toteutuneessa kaupassa Nordtext osti Maris Multilingual Oy:n koko osakekannan. Molempien yhtiöiden toiminta jatkuu entiseen tapaan, ja kaikki työntekijät jatkavat entisissä tehtävissään.
Lue lisää

Hyvää juhannusta!

Toimistomme on kiinni juhannusaattona 24.6. Palaamme töihin juhannuksen jälkeisenä maanantaina ja autamme sinua mielellämme, joten ota yhteyttä, jos tarvitset apua kieliasioissa!

Hyvää juhannusta!

Marisin tiimi

 

Mitä kääntäjät voivat tehdä ilmastonmuutoksen torjumiseksi?

Ilmastonmuutoksen torjuminen koskee meitä kaikkia. Ilmastonmuutos on globaali kriisi. Kukaan ei voi välttyä sen vaikutuksilta, vaikka toisilla onkin toki paremmat edellytykset suojautua haitoilta.

Meillä jokaisella on kuitenkin myös mahdollisuus osaltamme torjua ilmastonmuutosta niin yksityiselämässä kuin yritystoiminnassa.

Kate Stansfield on englantilainen freelance-kääntäjä, jolle ilmastonmuutoksen torjunta on sydämen asia.  Englantilaisen ITI-järjestön webinaarissa ”What can translators and interpreters do about climate change?” Kate listaa konkreettisia keinoja, joilla kääntäjät, tulkit ja alan yritykset voivat auttaa torjumaan ilmastokriisiä.
Lue lisää

Sukupuolineutraali kieli käännöksessä

Sukupuolineutraali kieli käännöksessä

Sukupuolineutraalilla kielenkäytöllä pyritään välttämään sellaista sukupuoliroolien ja stereotypioiden korostamista, joka voi johtaa syrjintään, ja asia on saanut kasvavaa huomiota viime vuosikymmeninä.

Suomen kielessä ilmiö tulee esille lähinnä sanatasolla, kuten mies-loppuisissa ammattinimikkeissä. Monissa muissa kielissä myös esimerkiksi pronominit, sanojen päätteet ja substantiivien suvut ilmaisevat sukupuoleen viittaavaa tietoa (kuten der Lehrer/die Lehrerin ja un professeur/une professeure).
Lue lisää

Kasva ja kansainvälisty

Hämeenlinnan Verkatehtaalla järjestettiin jo kymmenes Kasva ja kansainvälisty -tapahtuma, ja tarjolla oli runsaasti hyödyllistä tietoa mm. yritysrahoituksista, kiinnostavaa keskustelua ajankohtaisista asioista ja upeita kasvutarinoita sekä erinomainen mahdollisuus verkostoitua – siis oivallisia eväitä kasvusta ja kansainvälistymisestä kiinnostuneille yrityksille.
Lue lisää

Suunnittele, tee yhteistyötä ja viesti!

Sujuvan käännöstoiminnan järjestäminen kansainvälisessä yrityksessä

”Monikielinen viestintä on yritysten menestystekijä ja rajat ylittävän liiketoiminnan mahdollistaja” todetaan Jonna Ristolaisen Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa julkaisemassa pro gradu -tutkielmassa.

Vaikka kääntäminen on yksi kansainvälisen viestinnän ydintoiminnoista, se on jäänyt vähälle huomiolle kansainvälisen liiketoiminnan tutkimuksessa. Vuonna 2018 julkaistu tutkimus on senkin vuoksi äärimmäisen kiinnostava.

 

Arvokasta tietoa yrityksille

Käytäntöön pureutuvassa tutkimuksessa tarkastellaan käännöstoiminnan järjestämistä kansainvälisesti toimivassa rakennusyhtiössä, mutta se tarjoaa arvokasta tietoa myös yleisellä tasolla sekä muun muassa eväitä monikielisen yritysviestinnän strategiseen suunnitteluun, käännöstoiminnan tehostamiseen ja käännösprosessien sujuvoittamiseen.

Siihen tutustumista voi siis suositella kaikille, joiden toimenkuvaan liittyy kansainvälistä liiketoimintaa, monikielistä viestintää tai käännöspalveluiden käyttöä. Lisääntynyt tieto käännöstoiminnasta voi auttaa tekemään asiaa koskevia, omaa liiketoimintaa tukevia päätöksiä. Käännöspalveluiden tuottajille tutkimus puolestaan avaa näitä palveluita tilaavien ja käyttävien näkökulmaa.

Lue lisää