Ammattitaitoinen kääntäjä ei käännä sanoja, vaan ajatuksia. Parhaassa tapauksessa tuloksena on niin luonteva kohdekielinen teksti, että sitä ei välttämättä edes käännökseksi huomaa. Kääntäminen ei toki suinkaan ole pelkkiä ajatuksia ja ideoita sen enempää kuin muukaan nykyaikainen viestintä- ja julkaisutoiminta, vaan työhön liittyy eri julkaisumuotojen edellyttämää tekniikkaa, työkaluja ja menetelmiä.

Ennen kuin teksti saadaan julkaistua halutussa muodossa, olipa kyseessä verkkosivu, käyttöliittymä tai online-lomake tai esimerkiksi painettava tai pdf-muotoinen esite, manuaali tai tuoteluettelo, tekstin ulkoasun suunnittelu, muotoilu ja koodaaminen vaativat ohjelmointi- ja julkaisutekniikoiden tuntemusta, ammattitaitoa ja joskus runsaastikin työtä ja aikaa. Tuloksena saadaan erilaisia muotoilu- ja ohjauskoodeja sisältäviä monimutkaisia tiedostomuotoja.

Kansainvälistyvässä maailmassa yhä useammista julkaisuista tarvitaan erikielisiä versioita, joten myös käännöstyössä näitä tiedostomuotoja tulee vastaan yhä useammin. Yleisten Office-tiedostojen (DOCX, XLS, PPTX) lisäksi käännöksiä tehdään esimerkiksi InDesign-, PDF-, HTML-, XML-, CSV-, PO-, YML- tai RESX-muotoisista tiedostoista.

Miten tiedoston muoto sitten vaikuttaa kääntämiseen? Pitäisikö se huomioida silloin, kun käännöstyötä aloitetaan, vai tehdäänkö koodaus ja muotoilu alusta alkaen kullekin kieliversiolle erikseen, kun teksti on käännetty? Vai kopioidaanko käännetyt tekstit jälkikäteen lause kerrallaan valmiiksi koodattuihin tai muotoiltuihin tiedostopohjiin?

Keinoja on monia, mutta kaikista kätevimmin asia hoituu, kun käännös tehdään alkuperäisen tekstin päälle alkuperäisessä tiedostomuodossa. Koodit suodatetaan piiloon käännöstyön ajaksi, ja kustakin kieliversiosta tehdään uusi, alkuperäistä vastaava mutta erikielinen kopio. Näin menetellen käännösversiot voidaan toteuttaa tehokkaasti ilman hitaita ja hankalia manuaalisia välivaiheita, joten ne saadaan nopeasti julkaisuvalmiiksi.

Käännöstyössä ei toki käytetä alkuperäisen tiedoston luonnissa käytettyjä suunnittelu- tai ohjelmointityökaluja, vaan tiedostoja käsitellään erityisesti käännöstyöhön kehitettyjen ja optimoitujen ohjelmien avulla. Niiden käytöllä voidaan parantaa laatua ja saavuttaa kustannussäästöjä, mikä voi erityisesti laajoissa tai monikielisissä projekteissa olla merkittävä etu.

Luonnollisesti myös muoto vaikuttaa sisältöön: teksti tyylitellään niin, että se soveltuu luontevasti käyttötarkoitukseensa, joten esimerkiksi esite- tai otsikkotekstissä sama ajatus ilmaistaan ehkä hieman eri tavalla kuin asiatekstissä.

Maris Multilingualilla on monipuolista kokemusta ja osaamista erilaisten julkaisu- ja tiedostomuotojen käsittelystä ja kääntämisestä. Teemme mielellämme yhteistyötä suunnittelijoiden ja ohjelmoijien kanssa, jotta kieliversioiden teko hoituu mahdollisimman sujuvasti ja kustannustehokkaasti.

Ota yhteyttä, kun tarvitset käännöspalveluja tai lisätietoja erilaisten tekstien ja julkaisujen kääntämisestä. Autamme mielellämme!