voikkukka_1Alkuvuoden kyselyssämme meiltä toivottiin blogikirjoituksia muun muassa aiheesta eri tyylilajeja edustavien tekstien kääntäminen. Kysyjät halusivat tietää esimerkiksi, pysyykö viesti aina samana, kun se käännetään eri kielille ja käytetäänkö kääntämisessä samoja keinoja tyylilajista riippumatta.

Nämä ovat alan ammattilaisen näkökulmasta juuri niitä asioita, jotka erottavat jyvät akanoista: taitava ammattikääntäjä kääntää ajatuksia ja viestejä, ei sanoja. Viestin välittämiseksi sopivalla tavalla eri kulttuuripiirissä asuville vastaanottajille käytetään tilanteen mukaan erilaisia keinoja niin käännöstyön aikana kuin tarkistusvaiheissa.

Viestintää erilaisiin tarkoituksiin

Käännöstyö alkaa tekstin ja viestintätilanteen analyysillä. Erityisesti yritysviestinnässä asiaan vaikuttavat myös erilaiset tekstin ulkoiset seikat, kuten tekstin käyttötarkoitus, kohderyhmä ja tavoite – samat asiat, joita varmasti mietitään alkuperäistä viestintää suunniteltaessa vaikkapa mainos- tai viestintätoimiston kanssa. Niiden merkitys korostuu erityisesti markkinointitekstejä ja muita tunteisiin vetoavia tekstejä käännettäessä.

Kaikki tekstejä työkseen laativat tietävät, että tekstin tunnelmaa voidaan luoda joskus hyvinkin hienovaraisin keinoin esimerkiksi sanavalinnoilla, sanajärjestyksellä tai lauserakenteen tasolla. Aina ei tule ajatelleeksi, että sama koskee myös käännettyä tekstiä.

Sen vuoksi pelkkä kahden kielen hyvä osaaminen ei tee kääntäjää, vaan työssä tarvitaan viestinnällistä ja kulttuurillista osaamista.

Osaamisen mittari

Olipa teksti millainen tahansa, työn aikana kääntäjä hajottaa alkuperäisen tekstin mielessään merkitysosasiksi ja rakentaa näistä osasista uuden, sujuvan ja luontevan kohdekielisen vastineen. Kohdekielisen version muotoilussa mitataan kirjoittajan kielellinen, kulttuurillinen ja viestinnällinen osaaminen, tyylitaju ja ammattitaito. Käännöstä hiotaan vielä tarkistus- ja editointivaiheissa, joita tehdään tekstin käyttötarkoituksen ja tilanteen mukaan.

Käännöstyön peruslähtökohtana on välittää alkutekstin kaikki merkityssisältö mahdollisimman täsmällisesti niin, että tuloksena on luonteva kohdekielinen versio. Lisäksi käännöksen tulisi herättää vastaanottajassaan samanlainen reaktio kuin alkuperäinen teksti herättää lukijassaan. Perusvaatimuksia sovellettaessa voidaan huomioida tilaajan toiveet ja ohjeet.

Millaista palvelua tarvitset?

Käännöstoimiston arjessa käsitellään monenlaisia, erilaisiin käyttötarkoituksiin laadittuja tekstejä. Käännös- ja toimitusprosessit vaihtelevat asiakkaan vaatimusten, tekstityypin ja tiedosto- tai julkaisumuodon mukaan. Käsittely on erilainen esimerkiksi, kun haluat saada selvää, mitä vaikkapa vieraskielisessä tarjouspyynnössä sanotaan, tai kun tilaat kieliversiota kohdemarkkinoilla julkaistavasta esitteestä.

Pelkän tekstisisällön ja tekstityypin perusteella ei aina voi päätellä kaikkia asiaan liittyviä yksityiskohtia, joten tilaajana kannattaa muistaa, että voit itse vaikuttaa lopputuloksen onnistumiseen kertomalla viestintätarpeistasi.

Käsittelemme tulevissa kirjoituksissa tarkemmin erilaisten tekstityyppien, kuten mainos- ja markkinointitekstien kääntämiseen liittyviä menettelyjä, joten muista seurata blogiamme!

Haluatko lisätietoja monikielisestä viestinnästä? Tilaa uutiskirjeemme niin saat uusimmat artikkelit suoraan sähköpostiisi.