Terveydenhoitoon sekä eri väestöryhmille suunnattuihin sosiaalipalveluihin liittyvissä teksteissä esiintyy usein runsaasti kulttuurisidonnaisia termejä, nimiä ja käsitteitä, joiden kääntäminen vaatii huolellista paneutumista, osaamista ja alan tuntemusta. Selkeä viestintä hyödyttää sekä palveluiden tarjoajia että niiden käyttäjiä.

Terminologian tuntemus on keskeistä myös hoitoturvallisuuden kannalta käännettäessä terveydenhoitotuotteisiin ja -laitteisiin, kuten verensokerimittareihin sekä muihin itsehoidossa käytettäviin välineisiin liittyviä tekstejä.

Hyvinvointialan käännökset

Nykykuluttajat haluavat tarkkaa tietoa siitä, mitä heidän käyttämänsä tuotteet sisältävät. Kosmetiikkaan, hygienia- ja kauneudenhoitotuotteisiin sekä lemmikkien ravitsemukseen ja hoitoon liittyvissä käännöstöissä tarvitaan erikoisalan tuntemusta – tällöin myös kieliversiot ovat yhtä turvallisia ja asiantuntevia kuin alkuperäiset tekstit. Alan mainostekstien kieliversioinnissa sovelletaan luovaa kääntämistä (transcreation), jossa pelkän kääntämisen lisäksi teksti mukautetaan kohdekulttuuriin sopivaksi.

Teemme säännöllisesti sosiaali- ja terveysalaan sekä hyvinvointiin liittyviä käännöksiä hyvinvointituotteita ja -palveluita tuottaville asiakkaillemme. Tunnemme alan terminologian ja ilmaisutavat, ja pystymme tuottamaan selkeitä, asiantuntevia ja luontevia tekstejä eri kielillä nopeasti ja tehokkaasti.

Käännämme esimerkiksi

  • palvelu- ja toimintakuvaukset
  • hankesuunnitelmat
  • laatuohjelmat
  • mainokset
  • tuoteselosteet
  • käyttö-, annostelu- ja itsehoito-ohjeet.

Ota meihin yhteyttä, kun tarvitset asiantuntevia kielipalveluita. Tutustu myös hyvinvointialaan liittyvään asiakasesimerkkiin.