Kansainvälinen kääntäjienpäivä

Kansainvälinen kääntäjienpäivä on vuosittain syyskuun viimeisenä päivänä. Sitä vietetään kaikkialla maailmassa. Teemapäivän tarkoituksena on huomioida kääntäjien ja muiden kieliammattilaisten työ, joka mahdollistaa kansainvälisen yhteistyön ja tiedon jakamisen. Globalisaation aikakaudella se on entistä tärkeämpää.

Kansainvälistä kääntäjienpäivää on vietetty vuodesta 1953 kääntäjien suojeluspyhimyksenä pidetyn pyhän Hieronymuksen muistopäivänä. Hän oli 300-400-luvuilla elänyt pappi, teologi ja historioitsija, joka käänsi Raamatun hepreasta ja kreikasta latinan kielelle.

Vuonna 2017 kansainvälinen kääntäjienpäivä huomioitiin YK:ssa, ja siitä tuli YK:n teemapäivä. Tuolloin yleiskokous hyväksyi päätöslauselman, joka tunnusti ammattimaisen käännös- ja tulkkaustyön merkityksen kansakuntien yhdistämisessä sekä rauhan, ymmärryksen ja kehityksen edistämisessä ja julisti syyskuun 30. päivän kansainväliseksi kääntäjien päiväksi.

Tänä vuonna kansainvälisen kääntäjienpäivän teemana on ”maailma ilman rajoja: kieliammattilaiset rakentamassa rauhaa, kulttuuria ja yhteisymmärrystä” (A World without Barriers: The Role of Language Professionals in Building Culture, Understanding and Lasting Peace).

Toivotamme kaikille hyvää kansainvälistä kääntäjienpäivää!