Käsittelemme blogisarjassamme vieraiden kielten käyttöä kansainvälisen liiketoiminnan erilaisissa tilanteissa suomalaisen yrityksen näkökulmasta. Sarjan ensimmäisessä osassa tarkasteltiin vieraan kielen, erityisesti englannin, käyttämistä kansainväliseen toimintaan liittyvissä puhetilanteissa.

Yhä useamman työpäivään kuuluu nykyisin erilaisten tekstien ja viestien kirjoittamista ja tietenkin myös vastaanottoa. Sarjan toisessa osassa keskitytään kirjoittamiseen vieraalla kielellä.

 

Viestintä on yhä enemmän kirjoittamista

Kansainvälistyvässä maailmassa yhä useammat käyttävät työssään vierasta kieltä sähköiseen viestintään ja erilaisten tekstien kirjoittamiseen. Kielenä on yleisimmin englanti, jota lähes kaikkien ainakin Suomessa oletetaan osaavan, vaikka se ei olisi viestin vastaanottajankaan äidinkieli.

Kirjoittaminen vieraalla kielellä on toki siinä mielessä helpompaa kuin puhuminen, että tekstiä voi aina tarkistaa ja muokata jälkikäteen. Se taas osaltaan auttaa kehittämään omaa kielitaitoa paremmaksi.

 

Onko se niin tarkkaa?

Varsin usein kohtaamme englanninkielisiä tekstejä, joista näkee, että kirjoittaja ei ole käyttänyt äidinkieltään. Näin on myös kääntäjän työssä. Kirjoittajan oman äidinkielen värittämät ilmaisut ja rakenteet, eli ammattikielellä interferenssi, saattavat tehdä tekstin ymmärtämisestä vaikeaa tai jopa mahdotonta. Tällainen teksti harvoin palvelee tarkoitustaan parhaalla mahdollisella tavalla.

Arkisessa viestinnässä vaikkapa työkavereiden kesken kieliasuun voi tietenkin suhtautua rennommin kuin ulkoiseen asiakas- ja sidosryhmäviestintään, kunhan tieto menee perille ja ymmärretään. Kun taas kirjoitat tekstejä yrityksesi edustajana, viestintäsi vaikuttaa myös yrityksesi toimintaan, imagoon ja uskottavuuteen.

Työsi saattaa sisältää vaikkapa blogien, esitteiden, verkkosisällön, ohjeiden, sopimustekstien, raporttien, artikkelien tai asiantuntijalausuntojen laatimista vieraalla kielellä tai ehkäpä teet päivityksiä yrityksesi tai asiakkaasi verkkosivulle. Jos kirjoittaminen vieraalla kielellä ei ole ydinosaamistasi, ulkopuolinen vahvistus saattaa olla paikallaan.

 

Tarkistuta tekstisi ja tee vaikutus

Yleensä teksti selkenee ja paranee melkoisesti, kun sille tehdään ammattimainen tarkistus. Kun tekstisi on selkeää ja helppolukuista, sitä on helpompi hyödyntää, lainata, kierrättää ja kääntää muille kielille. Kohderyhmälle sopivaan tyyliin muokattu teksti kiinnostaa, vakuuttaa ja erottuu nykypäivän tietotulvassa. Lisäksi se antaa sinusta ja koko yrityksestäsi luotettavan ja uskottavan kuvan, mikä on kovassa kansainvälisessä kilpailussa varteenotettava seikka.

Omalle tekstilleen tulee helposti sokeaksi ja sen puutteita on vaikea huomata. Tällöin varsinainen asiantuntemuksesi ei ehkä pääse esille ansaitsemallaan tavalla. Syntyperäinen kielentarkistaja näkee tekstisi toisin silmin ja pystyy varsinaisten kieliopillisten korjausten lisäksi parantamaan tekstin sujuvuutta ja luontevuutta sekä termien ja ilmaisujen käyttöä. Samalla saat itsellesi hyödyllistä asiantuntijapalautetta, josta voi ottaa opikseen, mikä puolestaan kehittää omaa kielitaitoa.

Erityisesti jos kirjoitat tekstiä julkaistavaksi yrityksesi edustajana, on erittäin suositeltavaa käyttää ammattimaista kielentarkistajaa!

 

Kehity kirjoittajana

Jokainen voi kehittää omaa kirjallista ilmaisutaitoaan sitkeästi harjoittelemalla ja lukemalla omaan alaan liittyviä vieraskielisiä sisältöjä.

Joillekin helpompi ja tehokkaampi tapa voi olla hankkia räätälöityä koulutusta, joka painottuu oman alan ammattiterminologian ja -ilmaisujen käyttöön sekä tekstin tuottamiseen vieraalla kielellä.

 

Vai kirjoittaisitko sittenkin äidinkielelläsi?

Varsinkin jos tekstin tuottaminen vieraalla kielellä on sinulle muun työsi ohessa rasitus, kannattaa harkita, olisiko sittenkin parempi ajatus käyttää omaa äidinkieltä. Tällöin pystyt ilmaisemaan ajatuksiasi ja tuomaan esille asiantuntemustasi parhaiten ilman vieraan kielen asettamia rajoja.

Osaavat kääntäjät puolestaan pukevat ajatuksesi luontevasti toiselle kielelle kohdeyleisöllesi sopivalla tavalla.

 

Lue myös sarjan muut osat:

Kieli kansainvälisessä liiketoiminnassa – osa 1 käsittelee suullista kielitaitoa ja puhumista vieraalla kielellä.

Kieli kansainvälisessä liiketoiminnassa – osa 3 käsittelee tiedon saavutettavuutta ja kääntämistä.

 

Haluatko lisätietoja monikielisestä viestinnästä? Tilaa uutiskirjeemme niin saat uusimmat artikkelit suoraan sähköpostiisi!