Käsittelemme blogisarjassamme vieraiden kielten käyttöä kansainvälisen liiketoiminnan erilaisissa tilanteissa suomalaisen yrityksen näkökulmasta. Sarjan ensimmäisessä osassa tarkasteltiin vieraan kielen käyttöä puhetilanteissa. Toinen osa puolestaan käsitteli kirjallista viestintää vieraalla kielellä kansainvälisen liiketoiminnan tehtävissä.

Kansainvälistymisessä kieli on keskeinen strateginen valinta. Sarjan kolmas osa käsittelee tiedon saavutettavuutta ja kääntämistä.

Kielimuuri ja saavutettavuus

Suomalainen menee läpi vaikka harmaan kiven, mutta useimmille muunkielisille suomen kieli muodostaa ylitsepääsemättömän kielimuurin, mikä ei ehkä itselle tule aina mieleen. Maailman kielikartalla suomi on pieni, eksoottinen erikoisuus, josta valtaosa maailman ihmisistä ei ymmärrä sanaakaan. Se voi estää heiltä täysin tuotteesi tai palvelusi löytämisen ja käytön.

Sanotaan, että kävijä poistuu sivustolta noin 6 sekunnissa, jos ei löydä sieltä kiinnostavaa tietoa. Väärä kieli voi olla yksi syy nopeaan poistumiseen.

Kieli on kilpailutekijä

Tiedon saatavuus omalla kielellä on tutkitusti tärkeä tekijä ostopäätöksissä, joten jos haluat asiakkaita ulkomailta, sisältöjen kääntäminen asiakkaan kielelle kannattaa. Muun muassa yhdysvaltalainen tutkimuslaitos Common Sense Advisory on tutkinut käännösten vaikutusta verkkokaupan kasvuun ja asiakaskokemukseen verkkokaupassa.

Vuonna 2014 julkaistun raportin Can’t Read, Won’t Buy johtopäätöksenä todetaan, että kun tietoa on tarjolla riittävästi asiakkaan äidinkielellä asiakkuuden eri vaiheissa, todennäköisyys ostamiseen lisääntyy. Siksi monet kansainvälisesti toimivat yritykset vauhdittavat menestystään julkaisemalla sisältöä eri maissa asuvien kohderyhmiensä kielellä.

Riittääkö englanti?

Useimmat meistä tietävät kokemuksesta, miten harmittaa, jos ei saa tarvitsemaansa tietoa. Jos tietoa ei saa kielellä, jota itse ymmärtää, se jää saamatta. Suomeksi julkaistu tieto saavuttaa enintään noin 5 miljoonaa ihmistä. Jos julkaiset sisältöä englanniksi, potentiaalinen lukijakuntasi laajenee kertaheitolla moninkertaiseksi.

Kannattaa kuitenkin tiedostaa, että kaikkialla ei osata englantia yhtä hyvin kuin meillä. Pelkästään englanninkielellä julkaistu sisältö ei sen vuoksi tuota aina toivomaasi tulosta kansainvälisillä markkinoilla. EF English Proficiency Index listaa englannin osaamista eri maissa. Vaihtelua on luonnollisesti myös esimerkiksi kohderyhmien ammatti- ja koulutustaustan mukaan.

Jos haluat asiakkaita ulkomailta, on fiksua selvittää millä kielellä tavoittelemasi asiakkaat oikeasti etsivät tietoa esimerkiksi verkosta. Mitä hakusanoja he käyttävät etsiessään? Löytävätkö he sinun tuotteesi ja palvelusi?

Äidinkieli ja kääntäminen

Kuten tiedämme, pelkkä tietyn kielen puhuminen äidinkielenä ei takaa hyvää kirjallista ilmaisutaitoa. Esimerkiksi kuka tahansa suomea äidinkielenään puhuva ei saa aikaan vaikkapa laadukasta esitetekstiä, tieteellistä raporttia tai lehtijuttua. Sama pätee kääntämiseen.

Käännettäessä kieli on työkalu, jonka avulla lähdetekstin merkityssisältö siirretään kohdekielisen lukijan tietoon ja käyttöön kohdekielen mahdollistamin keinoin. Avuksi valjastetaan sujuva kirjallinen viestintäosaaminen sekä kohdekulttuurin ja kohdemaan olojen sekä käsiteltävän aiheen asiantuntemus. Kun tuotat sisältöä kansainvälisille kohderyhmillesi, ammattimaisten kielipalveluiden käyttö voi olla kannattava sijoitus.

Varmista kilpailukykysi

Kun tarjoat tuotteita, palveluita ja tietoa kielellä, jota asiakkaasi käyttää mieluiten, olet jo askelen lähempänä asiakastyytyväisyyttä ja kaupantekoa. Se voi olla kansainvälisessä kilpailussa ratkaiseva tekijä.

Kielen ei tarvitse olla kansainvälisessä liiketoiminnassa este eikä hidaste. Meiltä saat ammattimaiset käännös- ja kielipalvelut kaikilla yleisimmillä kielillä. Lue asiakasesimerkeistämme, miten olemme auttaneet asiakkaitamme julkaisemaan erikielisiä sisältöjä kansainvälisen toimintansa tueksi.

 

Lue myös:

Kieli kansainvalisessä liiketoiminnassa – osa 1

Kieli kansainvälisessä liiketoiminnassa – osa 2

Lokalisointi vauhdittaa verkkokauppaa

Monikielinen markkinointiviestintä houkutteli matkailijoita Savonlinnaan

 

Haluatko lisätietoja monikielisestä viestinnästä? Tilaa uutiskirjeemme niin saat uusimmat artikkelit suoraan sähköpostiisi!