Kun ohjelmistoteksteistä ja verkkosivuista tehdään kieliversioita, usein varsinaisen kääntämisen lisäksi tekstiä joudutaan mukauttamaan kohdekielialueen käytäntöjen, kulttuurillisten piirteiden sekä teknisten ja lainsäädännöllisten vaatimusten mukaan. Tällöin puhutaan lokalisoinnista.

Lokalisointi

Tekstien kääntämisen lisäksi työhön voi liittyä kulttuurisidonnaisten elementtien, esimerkiksi mittayksiköiden, numeromuotojen, osoitekenttien sekä aika- ja päivämäärämuotojen mukauttaminen kohdemaan käytäntöjen mukaisiksi, ja toisinaan esimerkiksi kenttien koko rajoittaa käännettävän tekstin pituutta.

Ohjelmistojen lokalisointiin voi liittyä varsinaisten käyttöliittymätekstien lisäksi erilaisten ohjetekstien, kehotteiden, virheilmoitusten ja käyttöoppaiden kääntäminen.

Meillä on pitkä kokemus IT-alan käännöstöistä, ja lokalisointityön erityispiirteiden huomioiminen on meille tuttua. Pystymme käsittelemään erilaisia tiedostomuotoja, jolloin käännösprosessi sujuu ongelmitta ja halutussa aikataulussa. Autamme myös tarvittaessa kieliversioiden testauksessa.

Ota yhteyttä, kun haluat tuottaa sovelluksestasi erikielisiä versoita kansainväliseen käyttöön.