Viestintä muokkaa yrityskuvaa

Menestyvälle yritykselle ei ole yhdentekevää, millaisella tyylillä siitä ja sen tuotteista kerrotaan julkisuudessa.  Virheetön, sujuva ja käyttötarkoitukseensa luontevasti soveltuva viestintä antaa yrityksestä myönteisen ja luotettavan kuvan.

Tekstintarkistus

Tekstejä tuotetaan usein kiireessä eikä niiden kieliasuun aina ehditä kiinnittää riittävästi huomiota. Tällöin teksteihin jää helposti virheitä, epäselviä ilmaisuja ja epäyhtenäisyyksiä, jotka saattavat tehdä tekstistä vaikeaselkoisen.

Tekstin kielellistä laatua voidaan parantaa tekemällä sille erillinen kieliasun tarkistus. Ammattilaisen avulla se on kustannustehokasta ja tarjoaa monia etuja.

  • Voit itse keskittyä siihen, minkä tunnet parhaiten, eli tekstin asiasisältöön.
  • Tarkistuttamalla tekstisi huolehdit siitä, että lukijan huomio kiinnittyy virheiden sijasta siihen, mitä haluat sanoa.
  • Sujuva, helppolukuinen ja yksiselitteinen teksti välittää viestisisällön juuri aiotulla tavalla.
  • Selkeä ilmaisu helpottaa ja nopeuttaa myös tekstin kääntämistä muille kielille ja saattaa pienentää käännöskustannuksia.

Tarjoamme tekstinhuoltoa erikielisille teksteille

Kielentarkistuksella tarkoitetaan kielenhuoltoa, jossa keskitytään oikeinkirjoitus- ja kielioppivirheiden korjaamiseen sekä lauserakenteiden sujuvuuteen.  Tavoitteena on virheetön, sujuva ja vakuuttava asiateksti.

Editoinnista puhutaan,  kun tekstille tehdään kieliopin tarkistuksen lisäksi käyttötarkoituksen vaatimia tyylillisiä parannuksia esimerkiksi muokkaamalla ilmaisuja, tekstin jäsentelyä, sanavalintoja ja niin edelleen. Editointia tehdään useimmiten julkaisuille, kuten esite- ja verkkosivuteksteille, lehtiartikkeleille ja esitettäville puheille.

Tarvittaessa tarjoamme kielellistä konsultointia  jo tekstin kirjoitusvaiheessa.

Ota meihin yhteyttä, kun haluat optimoida tekstisi kieliasun ennen julkaisua, käyttöä tai kääntämistä.