Lähes kaikilla aloilla käytetään erityisiä toimialakohtaisia sanoja, ilmaisuja ja ammattikieltä. Termit ja kielenkäyttö ovat yrityksille tärkeää pääomaa, joka auttaa pitämään yritysviestinnän selkeänä ja johdonmukaisena. Se voi olla myös asiakaskokemukseen vaikuttava kilpailutekijä.

Termien hallinta

Jotta tätä pääomaa voidaan hyödyntää tehokkaasti, on huolehdittava sen järjestelmällisestä tallentamisesta, ylläpidosta ja jakamisesta kaikkien yritysviestintään osallistuvien osapuolten käyttöön.

Termienhallinnan tärkeys korostuu entisestään, kun teksteistä tehdään käännösversioita:

  • Yhtenäinen termien käyttö kaikessa yritysviestinnässä manuaaleista esitteisiin ja asiakaslehtiartikkeleihin helpottaa kieliversioiden tekemistä.
  • Käännösversiot ovat asianmukaisia ja vakuuttavia, kun niissä käytetään juuri oikeita kohdekielisiä termejä ja ilmaisuja.
  • Monikielisestä materiaalista voidaan koota termejä käännöstyön aikana tai sen jälkeen hyödynnettäväksi asiakkaan muussa viestinnässä.

 

Maris Termit – sovellus termien hakuun

Termityöstä saadaan paras hyöty, kun ajantasainen termitieto on helposti kaikkien sitä tarvitsevien löydettävissä ja käytettävissä.

Ihannetilanteessa termikanta on keskitetyssä paikassa, käytettävissä vaivattomasti milloin ja missä tahansa, ja sen muokkaus- ja päivitysoikeus on tiukasti rajattu tietyille vastuuhenkilöille.

Maris Termit -hakusovelluksemme tarjoaa tällaisen toiminnallisuuden. Se on verkossa toimiva termien haku- ja selaustyökalu, jonne voidaan tallentaa ajantasainen yrityksesi ammattisanastoa sisältävä termikanta sekä julkaista se salasanoin rajatulle käyttäjäryhmälle.

Voit kokeilla termihakua tietokoneella tai mobiililaitteella Maris Termitin esittelyversiossa etsimällä esimerkkisanastoistamme maiden, kuukausien tai viikonpäivien nimiä.

Ota meihin yhteyttä, jos haluat käyttää Maris Termit -sovellusta yrityksesi tärkeiden termien hallintaan ja jakamiseen tai haluat lisätietoja termienhallinnasta tai termistöjen hyödyntämisestä yritysviestinnässä.

Autamme mielellämme toimivan termien hallintaprosessin suunnittelussa yrityksellesi sekä tarvittaessa erikielisten termikantojen ylläpitämisessä ja kokoamisessa.

Tutustu myös käännösalaan liittyvistä termeistä kokoamaamme sanastoon.

Lue lisää Maris Termit -ratkaisusta