Lähes kaikilla aloilla käytetään erityisiä toimialakohtaisia sanoja, ilmaisuja ja ammattikieltä. Termit ja kielenkäyttö ovat yrityksille tärkeää pääomaa, joka auttaa pitämään yritysviestinnän selkeänä ja johdonmukaisena. Se voi olla myös asiakaskokemukseen vaikuttava kilpailutekijä.

Termien hallinta

Jotta tätä pääomaa voidaan hyödyntää tehokkaasti, on huolehdittava sen järjestelmällisestä tallentamisesta, ylläpidosta ja jakamisesta kaikkien yritysviestintää tekevien osapuolten käyttöön.

Termienhallinnan tärkeys korostuu entisestään, kun teksteistä tehdään käännösversioita:

  • Yhtenäinen termien käyttö kaikessa yritysviestinnässä manuaaleista esitteisiin ja asiakaslehtiartikkeleihin helpottaa kieliversioiden tekemistä.
  • Käännösversiot ovat asianmukaisia ja vakuuttavia, kun niissä käytetään juuri oikeita kohdekielisiä termejä ja ilmaisuja.
  • Monikielisestä materiaalista voidaan koota termejä käännöstyön aikana tai sen jälkeen hyödynnettäväksi asiakkaan muussa viestinnässä.

Autamme tarvittaessa erikielisten termikantojen ylläpitämisessä ja kokoamisessa käännettävästä materiaalista. Ota yhteyttä, jos haluat lisätietoja termienhallinnasta tai termistöjen hyödyntämisestä yritysviestinnässä.

Tutustu myös käännösalaan liittyvistä termeistä kokoamaamme sanastoon.