Maris Maris Multilingual training at University of Helsinki Multilingualin kääntäjä-koordinaattorit Teija Väyrynen ja Noora Sjöberg olivat kouluttamassa jo toisena vuonna peräkkäin Helsingin yliopiston kääntäjäopiskelijoille järjestetyllä Introduction to translation industry -kurssilla. Kurssin tavoitteena on kaventaa akateemisen koulutuksen ja käytännön työelämän välillä vallitsevaa osaamiskuilua ja siten parantaa valmistuvien kääntäjien työelämävalmiuksia.

Kurssi toteutetaan kevään 2016 aikana Helsingin yliopiston ja valittujen kielipalveluita ja käännösteknologiaa tarjoavien yritysten sekä European Language Industry Association -järjestön (ELIA) yhteistyönä.

Opiskelijoiksi hyväksyttiin hakijoiden joukosta 16 maisterivaiheen opiskelijaa, jotka saivat muun muassa tutustua käännösalaan ja sen monipuolisiin työtehtäviin ja työtilanteisiin, alan laatustandardeihin, ammattikääntäjien tietokoneavusteisiin käännöstyökaluihin, prosesseja tukeviin projektinhallintajärjestelmiin sekä työnhakuun. Maris Multilingualin osuudessa opiskelijat pääsivät tutustumaan käytännön harjoitusten avulla memoQ-käännöstyökalun käyttöön.

Kolmiviikkoisen lähiopetuksen, omaehtoisen opiskelun ja harjoittelun lisäksi opiskelijat pääsevät kevään aikana myös tutustumaan käännöstoimistojen arkeen yritysvierailuilla Helsingissä ja Lahdessa. Vierailupäivinä he seuraavat toimistoissa työskentelevien kääntäjien, koordinaattoreiden ja projektipäälliköiden työtä.

Pääaineinaan venäjän, englannin, saksan ja ranskan kääntämistä opiskelevat kurssilaiset ovat innostuneesti ilmoittautuneet yritysvierailuille, joten huhtikuun aikana Maris Multilingualiin on luvassa tavanomaisesta poikkeavaa vipinää.

 

Haluatko lisätietoja monikielisestä viestinnästä? Tilaa uutiskirjeemme niin saat uusimmat artikkelit suoraan sähköpostiisi.