Luultavasti kukaan ei lue tekstiäsi niin tarkkaan kuin kääntäjä. Jotta tekstistä pystyy tuottamaan laadukkaan käännösversion, se on ymmärrettävä täsmälleen oikein.

Harva teksti on täydellisen yksiselitteinen, ja on varsin tavallista, että kääntäjä tekee työnsä aikana käännettävää tekstiä koskevia kysymyksiä. Se ei suinkaan ole merkki siitä, että hän ei osaisi työtään – vaan täysin päinvastoin. Aiheellisia asioita kysyvä kääntäjä on huolellinen ja haluaa varmistaa, että käännös onnistuu ja palvelee viestintätarpeitasi mahdollisimman hyvin.

Tarvetta kysymyksille saattaa tulla esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

  • Teksti on moniselitteinen ja kääntäjä haluaa varmistaa oikean tulkinnan.
  • Asiayhteys ei ole täysin selvä.
  • Teksti sisältää ala- tai asiakaskohtaisia erikoistermejä tai tietoja, kuten titteleitä tai nimiä, joiden käännökset kääntäjä haluaa varmistaa.
  • Alkutekstissä on virheitä tai epäloogisuuksia, joista kääntäjä haluaa huomauttaa.
  • Kääntäjä haluaa kiinnittää huomiosi kohtaan, jonka oikeasta käännöksestä ei ole täysin varma.

Hyvät kysymykset helpottavat sinunkin työtäsi

Kysymysten ja kommenttien tarkoituksena on luonnollisesti auttaa kääntäjää tuottamaan laadukas käännös, mutta ne myös helpottavat sinun työtäsi tilaajana. Kun epäselvät kohdat selvitetään jo käännöstyön aikana ennen valmiin työn palauttamista, ne tulevat varmemmin huomatuiksi. Siten ne saadaan hoidettua kätevästi kuntoon hyvissä ajoin eikä selvittely jää loppuvaiheeseen, jolloin julkaisulla voi jo olla kiire.

Jos termikysymyksiä ja epäselviä asioita ei nosteta esille käännösvaiheessa, niitä ei välttämättä huomaa valmiissa käännöksessä. Tällöin siihen saattaa jäädä epäluontevia termejä ja ilmaisuja tai jopa virhetulkintoja.

Yhteistyössä parhaaseen tulokseen

Tiedonhaku on keskeinen osa kääntäjän työtä, ja ammattikääntäjillä on omat luotettavat työkalunsa ja tietolähteensä kielellisten kysymysten ratkomiseen. Niistä ei kuitenkaan aina löydy luotettavaa vastausta erityisiin yritys- tai toimialakohtaisiin kysymyksiin. Kääntäjä toki pyrkii ehdottamaan käännösvastinetta, mutta tekemällä kysymyksiä hän tarjoaa sinulle asiantuntijana mahdollisuuden kommentoida asiaa tai toimittaa lisätietoa esille nostetusta kohdasta. Usein se on myös nopein tapa varmistaa oikea käännös, mikä on luonnollisesti suuri etu kiireisissä töissä.

Me kaikki haluaisimme olla täydellisiä, mutta harvapa on – eivätkä käännettävät tekstitkään ole aina täysin virheettömiä. Tällaisessa tilanteessa kääntäjän tarkkaavaisuudesta on hyötyä ja se auttaa sinua huomaamaan ja korjaamaan alkutekstin puutteita.

Huolellinen työ edistää laatua

Rohkaisemme kääntäjiämme tekemään kysymyksiä tarpeen mukaan käännöstyön aikana. Se on yksi keinoista, joilla pyrimme varmistamaan, että käännöksestä tulee mahdollisimman luonteva, asiantunteva ja laadukas teksti, joka vastaa toiveitasi ja palvelee viestintätarpeitasi.

Huolehdimme myös siitä, että kaikki olennaiset kysymykset, vastaukset ja lisätiedot toimitetaan kaikkien projektiin osallistuvien kääntäjien ja tarkistajien saataville. Siten monikielisissäkään projekteissa samoja asioita ei tarvitse tarkistaa ja korjata moneen kertaan.

Vastaamalla työn aikana tehtyihin kysymyksiin ja toimittamalla tarpeen mukaan työhön liittyviä lisä- ja taustatietoja voit osaltasi edistää tämän tavoitteen saavuttamista ja välttää korjausten ja selvittelyjen tarvetta jälkikäteen.

Haluatko lisätietoja monikielisestä viestinnästä? Tilaa uutiskirjeemme niin saat uusimmat artikkelit suoraan sähköpostiisi!