Vaikea kysymys, sillä tietylle tekstille ei ole olemassa yhtä, täydellistä käännöstä, vaan käännös on aina tulkinta lähdetekstistä.

Tämä näkyy erityisen selvästi silloin, kun arvioimme meille hakevien kääntäjien testikäännöksiä: saamme samasta lähdetekstistä lukemattomia käännösversioita, joista osa on loistavia, osa keskinkertaisia ja jotkut heikompia – mutta kahta täsmälleen samanlaista ei joukosta löydy.

Teoreettisesta näkökulmasta käännös on onnistunut, kun se välittää alkutekstin merkityssisällön mahdollisimman tarkasti ja on samalla luontevaa, tarkoitukseensa sopivaa, virheetöntä kohdekieltä. Soveltuuko tämä kriteeri aina sellaisenaan yritysviestintään?

Kääntäminen on viestin välittämistä

Käytännössä kääntäminen ei suinkaan ole akateeminen harjoitus, vaan viestin välittämistä ihmiseltä ihmiselle. Myös yliopistomaailmassa on viime aikoina kiinnitetty huomio tekstin käyttäjään. Tampereen yliopiston julkaisu Käyttäjäkeskeinen kääntäminen määrittelee käsitteen seuraavasti: käyttäjäkeskeisen käännösprosessin aikana käyttäjistä kerätään tietoa, ja saadun tiedon perusteella muokataan viestintätehtävää.

Julkaisussa kysytään myös, mitä oikeastaan on käyttäminen ja onko lukija tekstin käyttäjä. Vai olisiko käyttäjä sittenkin käännöksen tilaaja?

Katse tavoitteessa

Yritysviestintään keskittyvän käännöstoimiston ei asiaa tarvitse pitkään miettiä. Yritysasiakkaillamme on viestintätavoite, jolla he haluavat saavuttaa jotain, oli se sitten tunnettuutta, asiakastyytyväisyyttä, turvallisuutta, lisämyyntiä tai uusia kansainvälisiä markkinaosuuksia. Tavoite voidaan saavuttaa, kun käännös puhuttelee kohderyhmää halutulla tavalla.

Miten tavoitteeseen päästään monikielisessä yritysviestinnässä onkin sitten taitolaji. Taitavasti toteutettu käännös huomioi tekstin kohderyhmän, käyttötarkoituksen ja julkaisumuodon. Vaikka ne olisivat kirkkaana mielessä alkuperäisen tekstin laatijalla, ne eivät aina käy ilmi pelkästä irrallisesta tekstistä. Muista siis toimittaa tarvittavat tiedot ja tausta-aineistot myös käännöstoimistoon!

Tiesitkö tämän?

Tilaajana voit osaltasi edistää tavoitteesi saavuttamista seuraavien vinkkien avulla:

  • Toimita käännöstä tilatessasi tarvittavat tiedot ja kerro työhön liittyvistä toiveistasi.
  • Vastaa työtä koskeviin kysymyksiin.
  • Toimita käännöstyön tueksi mahdollisuuksien mukaan sopivia viiteaineistoja, kuten sanastoja, aiempia käännöksiä tai julkaisuja tai materiaaleja.
  • Käy käännetty teksti läpi ja anna siitä asianmukaista palautetta. Tarvittaessa voit pyytää apua kohdemaassa toimivalta kollegalta, kumppanilta tai edustajalta.

Monikielinen viestintä onnistuu parhaiten pitkäjänteisessä luottamuksellisessa yhteistyössä, jossa yhdistyvät tilaajan oman toimialan tuntemus ja viestintää koskevat tarpeet ja toiveet sekä käännöskumppanin monipuolinen ammattitaito.

Lue myös: Ei sisältöä ilman muotoa

Käännöspalvelun tilaajan tarkistuslista

Haluatko lisätietoja monikielisestä viestinnästä? Tilaa uutiskirjeemme niin saat uusimmat artikkelit suoraan sähköpostiisi!