Ilmastonmuutoksen torjuminen koskee meitä kaikkia. Ilmastonmuutos on globaali kriisi. Kukaan ei voi välttyä sen vaikutuksilta, vaikka toisilla onkin toki paremmat edellytykset suojautua haitoilta.

Meillä jokaisella on kuitenkin myös mahdollisuus osaltamme torjua ilmastonmuutosta niin yksityiselämässä kuin yritystoiminnassa.

Kate Stansfield on englantilainen freelance-kääntäjä, jolle ilmastonmuutoksen torjunta on sydämen asia.  Englantilaisen ITI-järjestön webinaarissa ”What can translators and interpreters do about climate change?” Kate listaa konkreettisia keinoja, joilla kääntäjät, tulkit ja alan yritykset voivat auttaa torjumaan ilmastokriisiä.

Käännöstyö ja ilmastovaikutukset

Kääntäjät toimivat jo työnsä puolesta globaalissa ympäristössä, heillä on paljon kansainvälisiä kontakteja ja he pystyvät jakamaan tietoa yli rajojen, tietenkin salassapitositoumusten puitteissa. Se tarjoaa mahdollisuuksia vaikuttamiseen, sillä ilmastonmuutoksen torjunta vaatii tiivistä kansainvälistä yhteistyötä ja tiedon jakamista.

Kääntäjän työssä ilmastovaikutuksia syntyy eniten kansainväliseen työhön liittyvästä matkustamisesta sekä digitaalisesta tietojenkäsittelystä, tiedonhausta ja tallennuksesta, jotka kuluttavat yllättävän paljon sähköenergiaa. Esimerkiksi yhden sähköpostiviestin lähettäminen ja pelkästään säilyttäminen yhden vuoden ajan tuottaa 10 g hiilidioksidia – saman verran kuin yhden lampun polttaminen kokonaisen vuoden verran.

Kaikkiaan noin 2 % maailman kasvihuonepäästöistä aiheutuu Internetin käytöstä, mikä on samaa tasoa kuin kansainvälisen lentoliikenteen päästöt, ja luvun odotetaan kasvavan.  Kiina on maailman suurin kasvihuonekaasujen päästäjä, ja globaalin IT-sektorin ennustetaan ylittävän Kiinan päästötason vuoteen 2025 mennessä.

Käytännön keinoja kääntäjille ja muille tietotyötä tekeville

Käännöstyössä samoin kuin kaikessa muussa tietotyössä voi kuitenkin vaikuttaa omaan energiankulutukseen, esimerkiksi

  • poistamalla turhat tiedot ja sähköpostit omalta koneelta ja pilvipalveluista
  • pakkaamalla verkossa julkaistavat kuvat, videot ja animaatiot
  • optimoimalla verkkosivun nopeuden
  • valitsemalla ekologisen webhotellin ja hakukoneen.

Wholegrain Digital on laatinut työkalupakin (englanniksi) hiilidioksidipäästöjen mittaamiseen ja vähentämiseen tietotyössä, ja täällä on saatavana laskuri, jolla voi mielenkiinnosta arvioida oman verkkosivuston päästöt.

Matkustamista voi luonnollisesti yrittää vähentää, siirtyä käyttämään julkisia kulkuneuvoja, suosia kävelyä ja pyöräilyä ja kompensoida lentämisestä syntyvät päästöt.

Tavara- ja palveluhankinnoissa voi painottaa ekologisuutta valitsemalla käytettyjä tai uusiomateriaalista valmistettuja tuotteita sekä rahoituslaitoksia ja yhtiöitä, jotka eivät tue fossilisiin energianlähteisiin perustuvaa liiketoimintaa.

Tietenkin ympäristönsuojeluhankkeita voi tukea myös rahallisesti tai vapaaehtoistyöllä omien resurssiensa mukaan.

Lue täältä, miten me Maris Multilingualissa huomioimme ympäristön omassa toiminnassamme.

You can read the article in English here!