Ilmastonmuutos on globaali kriisi ja koskee meitä kaikkia. Kukaan ei voi välttyä sen vaikutuksilta, vaikka toisilla onkin toki paremmat edellytykset suojautua haitoilta.

Meillä jokaisella on kuitenkin myös mahdollisuus osaltamme torjua ilmastonmuutosta niin yksityiselämässä kuin yritystoiminnassa.

Kate Stansfield on englantilainen freelance-kääntäjä, jolle ilmastonmuutoksen torjunta on sydämen asia.  Englantilaisen ITI-järjestön webinaarissa ”What can translators and interpreters do about climate change?” Kate listaa konkreettisia keinoja, joilla kääntäjät, tulkit ja alan yritykset voivat auttaa torjumaan ilmastokriisiä.

 

Käännöstyö ja ilmastovaikutukset

Kääntäjät toimivat jo työnsä puolesta globaalissa ympäristössä, heillä on paljon kansainvälisiä kontakteja ja he pystyvät jakamaan tietoa yli rajojen, tietenkin salassapitositoumusten puitteissa. Se tarjoaa mahdollisuuksia vaikuttamiseen, sillä ilmastonmuutoksen torjunta vaatii tiivistä kansainvälistä yhteistyötä ja tiedon jakamista.

Kääntäjän työssä ilmastovaikutuksia syntyy eniten kansainväliseen työhön liittyvästä matkustamisesta sekä digitaalisesta tietojenkäsittelystä, tiedonhausta ja tallennuksesta, jotka kuluttavat yllättävän paljon sähköenergiaa. Esimerkiksi yhden sähköpostiviestin lähettäminen ja pelkästään säilyttäminen yhden vuoden ajan tuottaa 10 g hiilidioksidia – saman verran kuin yhden lampun polttaminen kokonaisen vuoden verran.

Kaikkiaan noin 2 % maailman kasvihuonepäästöistä aiheutuu Internetin käytöstä, mikä on samaa tasoa kuin kansainvälisen lentoliikenteen päästöt, ja luvun odotetaan kasvavan.  Kiina on maailman suurin kasvihuonekaasujen päästäjä, ja globaalin IT-sektorin ennustetaan ylittävän Kiinan päästötason vuoteen 2025 mennessä.

 

Käytännön keinoja kääntäjille ja muille tietotyötä tekeville

Käännöstyössä samoin kuin kaikessa muussa tietotyössä voi kuitenkin vaikuttaa omaan energiankulutukseen, esimerkiksi

  • poistamalla turhat tiedot ja sähköpostit omalta koneelta ja pilvipalveluista
  • pakkaamalla verkossa julkaistavat kuvat, videot ja animaatiot
  • optimoimalla verkkosivun nopeuden
  • valitsemalla ekologisen webhotellin ja hakukoneen.

Wholegrain Digital on laatinut työkalupakin (englanniksi) hiilidioksidipäästöjen mittaamiseen ja vähentämiseen tietotyössä, ja täällä on saatavana laskuri, jolla voi mielenkiinnosta arvioida oman verkkosivuston päästöt.

Matkustamista voi luonnollisesti yrittää vähentää, siirtyä käyttämään julkisia kulkuneuvoja, suosia kävelyä ja pyöräilyä ja kompensoida lentämisestä syntyvät päästöt.

Tavara- ja palveluhankinnoissa voi painottaa ekologisuutta valitsemalla käytettyjä tai uusiomateriaalista valmistettuja tuotteita sekä rahoituslaitoksia ja yhtiöitä, jotka eivät tue fossilisiin energianlähteisiin perustuvaa liiketoimintaa.

Tietenkin ympäristönsuojeluhankkeita voi tukea myös rahallisesti tai vapaaehtoistyöllä omien resurssiensa mukaan.

 

Ympäristön huomiointi Maris Multilingualissa

Me Maris Multilingualissa huomioimme ympäristön muun muassa suosimalla julkisia kulkuvälineitä, välttämällä turhaa matkustamista ja tarpeettomia tavarahankintoja sekä käyttämällä tuulivoimalla tuotettua sähköä mahdollisuuksien mukaan. Toimimme lähes paperittomasti, ja osa laitteistamme ja kalusteistamme on hankittu käytettyinä ja tarpeen mukaan kunnostettu uudelleen.

Jatkossa aiomme ottaa käyttöön uusiutuvaa energiaa käyttävän Ecosia-hakukoneen, jonka tuotosta 80 % lahjoitetaan metsitykseen ja luonnon suojeluun. Seuraamme aktiivisesti alan kehitystä ja selvitämme mahdollisuuksia tehdä jatkossa entistä ekologisempia valintoja niin tulevassa verkkosivu-uudistuksessa kuin kaikessa muussakin toiminnassamme.

On sanomattakin selvää, että olemme äärimmäisen ylpeitä kotikaupungistamme Lahdesta, joka valittiin Euroopan ympäristökaupungiksi vuonna 2021. Täällä on helppo huomioida ympäristö myös arjessa, ja kaupunki aikoo olla hiilineutraali jo vuonna 2025. Lisäksi alueella on merkittävä cleantech-alan keskittymä, jossa on mukana myös monia asiakasyrityksiämme.

 

Tiedon jakaminen on tärkeää!

Monille kuluttajille ja yrityksille ekologisuus on nykypäivänä kilpailuvaltti. Siksi on  tärkeää tiedottaa ekologisesta toiminnasta. Se on myös tärkeä tapa edistää ympäristötietoisuutta ja auttaa siten osaltaan hillitsemään ympäristönmuutosta.

Me puolestamme autamme äärimmäisen mielellämme asiakkaitamme välittämään tietoa ilmastonmuutoksen torjumiseen ja ympäristön suojeluun liittyvistä keinoista, tuoteominaisuuksista ja hankkeista kansainvälisille kohderyhmilleen!

 

You can read the article in English here!