Sanotaan, että kauneus on katsojan silmässä. Myös käännösten arvioinnissa on sijaa mieltymyksille, sillä kääntämiseen sisältyy aina luovuutta ja valintoja.

Eri kielet kuvaavat maailmaa eri tavoin. Kun ajatus puetaan sanoiksi toisella kielellä, voidaan usein saavuttaa enintään mahdollisimman lähelle osuva vastaavuus. Yhtä, täysin oikeaa ihannekäännöstä ei ole, vaan kääntämiseen sisältyy jatkuvaa tasapainoilua merkityksen tarkan välittämisen ja kohdekielen sallimien ilmaisumahdollisuuksien välillä.

Laadun arviointiin on toki tietyt peruskriteerit, joilla arvioidaan esimerkiksi käännösratkaisuja, kieliasua, terminologiaa ja soveltuvuutta. Mutta vaikka seinä olisi kuinka ammattitaitoisesti maalattu, se ei auta, jos sävy on väärä. Asiatekstien kääntäjä pyrkii huomioimaan teknisten laatutekijöiden lisäksi myös asiakaskohtaiset toiveet, termit, käytännöt ja muut taustatekijät.

Monelle kansainvälisen liiketoiminnan parissa työskentelevälle tärkeää on se, että käännös toimii kuten alkuperäinen teksti: saa asiakkaan kiinnostumaan tuotteestasi, yhteistyökumppanin ymmärtämään sopimusehdot tai käyttäjän käyttämään laitetta turvallisesti.

 

Laatu on meille kunnia-asia

Meille käännöstoimistossa laatu on kunnia-asia, jota vaalimme palvelumme kaikissa vaiheissa. Varsinaisen käännöstyön lisäksi laatuun vaikuttavat monet toimitusprosessiin liittyvät tekijät. Pyrimme varmistamaan hyvän laadun muun muassa seuraavin menetelmin:

  • Kuhunkin työhön valitaan soveltuva, ammattitaitoinen ja luotettava käännöstiimi, joka tuntee käsiteltävän aiheen ja toimialan.
  • Kunkin tilaajan käännösprojekteihin pyritään varaamaan aina samat tekijät, sillä laadukkaan käännöksen tuottaminen vaatii perehtymistä aiheeseen, toimialaan ja taustoihin.
  • Käännöstyössä hyödynnetään tehokkaasti tilaajan toimittamia taustatietoja ja tukimateriaaleja.
  • Tilaaja on usein käsiteltävän aiheen paras asiantuntija. Tarkentavat kysymykset ja palautteen järjestelmällinen koonti ja käsittely auttavat varmistamaan, että kohdekielinen käännös on luontevaa, asiantuntevaa ja toimivaa tekstiä.
  • Tiivis yhteistyö käännös- ja validointivaiheessa syventää ymmärrystämme asiakkaan toimialasta, terminologiasta ja erityispiirteistä ja edesauttaa laadukkaiden käännösten tuottamista.
  • Edistyneet tekniset työkalut ja menetelmät auttavat varmistamaan, että kaikki olennaiset projektiin ja yksittäisiin käännöstöihin liittyvät tiedot, palautteet ja korjaukset saadaan varmaan talteen ja niitä pystytään hyödyntämään tehokkaasti tulevissa projekteissa.

 

Toimitusprosessimme tähtää näiden osa-alueiden yhdistämiseen sekä jatkuvaan oppimiseen, sillä mitä enemmän käännämme ja työstämme tekstejäsi, sitä syvällisemmin perehdymme aiheeseen, sisältöihisi ja toiveisiisi sekä toimialasi erityispiirteisiin.

Kun kaikki käännökset ja mahdollisen palautteesi mukaan tehdyt muutokset ja korjaukset tallennetaan käännösmuisti– ja termitietokantoihimme, ne ovat tehokkaasti käytettävissä myös tulevissa töissä. Siten laatu paranee jatkuvasti eikä samaa asiaa tarvitse korjata moneen kertaan.

Otamme erittäin mielellämme palautetta työstämme, ja on sanomattakin selvää, että teemme tarvittavat muutokset viipymättä!

 

Haluatko lisätietoja monikielisestä viestinnästä? Tilaa uutiskirjeemme niin saat uusimmat artikkelit suoraan sähköpostiisi!