Verkkosivusto on yrityksen virtuaalinen julkisivu. Sillä voi helposti tavoittaa maailmanlaajuisen näkyvyyden, kunhan kieliversiot ovat kunnossa.

Juhlavuottaan viettävä Weckman Steel Oy uusi Marisin avulla verkkosivustonsa kaikki kieliversiot. Lokalisointiprojektin aikana Maris sekä toteutti käännökset että syötti sisällön verkkoon sisällönhallintajärjestelmän avulla.

”Monikielisen sivuston julkaisu osoittautui helpoksi ammattilaisten avulla. Yhteistyö on ollut todella joustavaa ja sujuvaa”, totesi Maarit Novaky Weckman Steel Oy:stä.

Weckman