Erika Hyttinen on nimitetty 1.3.2023 uuteen rooliin nimikkeellä Technical Project Lead.

Tässä roolissa hänen tehtäviinsä sisältyy muun muassa käännösprojektien teknisten vaatimusten tunnistaminen ja ratkaisujen löytäminen, työn valvonta sekä työtiimin muiden jäsenten tukeminen teknisissä tehtävissä.

Lisäksi hän koordinoi käännösprojekteja, ohjaa projektinhallintatoimintojen sekä prosessien yhtenäistämistä sekä huolehtii teknisen henkilöstön hankinnasta ja kouluttamisesta.

Erika tuli Maris Multilingualin palvelukseen projektikoordinaattoriksi vuonna 2017. Hän on valmistunut tradenomiksi Kymenlaakson ammattikorkeakoulun johdon assistenttityön ja kielten koulutusohjelmasta erikoisalanaan yritys- ja yhteisöviestintä ja opiskelee tietojenkäsittelyä Laurea-ammattikorkeakoulussa.