Internet muodostaa globaalin markkinapaikan, josta saa tuotteita ja palveluita lähes joka tarpeeseen, kunhan ne vaan löytää. Tietoja etsitään hakusanoilla, joiden perusteella hakukoneet poimivat niitä vastaavat sivustot esille valtavasta tietomassasta. Netin avulla ostaja voi hankkia haluamansa tuotteet ja palvelut mistä ja milloin tahansa, eivätkä maantieteelliset rajat enää muodosta entisenkaltaisia esteitä.

Vastaavasti yrityksille verkko tarjoaa helpon tavan tavoittaa kotimarkkinoita moninkertaisesti laajempi kohdeyleisö – luonnollisesti edellyttäen, että sivusto tulee löydetyksi monien muiden asiakkaan huomiosta kilpailevien sivustojen joukosta.

Miten voit varmistaa, että asiakkaat päätyvät juuri sinun sivustollesi tuotteita tai palveluita etsiessään?

Sivuston löydettävyyttä ja verkkonäkyvyyteen uhrattujen panostusten tuottoa voi parantaa hakukoneoptimoinnilla. Optimoinnilla pyritään nostamaan sivuston sijoitus hakutuloksissa muiden edelle, kun käyttäjä etsii asiaan liittyvää tietoa, sillä hyvä sijoitus kasvattaa tehokkaasti sivuston kävijämäärää.

Hakukoneet määrittelevät sivuston relevanssin ja sijoittumisen hakutuloksissa lukuisten erilaisten teknisten ja sisällöllisten tekijöiden perusteella. Ohjelmointiteknisten tekijöiden lisäksi keskeisiä kriteerejä ovat muun muassa sisällön laatu ja sivustosta löytyvät avainsanat, jotka vastaavat etsinnässä käytettäviä hakusanoja, sekä avainsanojen sijainti sisällössä ja sivustorakenteessa.

Sivuston löydettävyyteen voidaan siis vaikuttaa kielellisin keinoin sijoittamalla kohderyhmän hakukäytäntöjä vastaavia avainsanoja järjestelmällisesti ja oikealla tavalla leipätekstiin, otsikoihin ja sivuston rakenne-elementteihin. Tiukan kielellisen yhtenäisyyden sijasta tekstissä voidaan myös käyttää tarkoituksella synonyymejä, jotta tekstiin saadaan sisällytettyä useampia avainsanoja.

Avainsanojen selvittäminen on hakukoneoptimoinnin ensimmäisiä vaiheita.

Avainsanoja määritettäessä pyritään tunnistamaan, mitä sanoja, ilmaisuja ja muotoja potentiaalinen asiakas käyttää etsiessään haluamaansa tietoa, tuotetta tai palvelua. Avainsanojen määrittämisessä voi olla apua esimerkiksi verkosta löytyvistä avainsanatyökaluista, ja perusteelliseen optimointiin on tarjolla ammattilaispalveluita.

Jotta sivusto edistää yrityksen tavoitteita, pelkkä hyvä löydettävyys ei riitä.

Sisältöä julkaistaan verkossa toki ensisijaisesti ihmistä eikä hakukoneita varten. Lukija on saatava viipymään ja toimimaan halutusti tarjoamalla laadukasta, hyödyllistä ja kiinnostavaa sisältöä. Sisällön kiinnostavuus tosin vaikuttaa osaltaan myös hakukonenäkyvyyteen, ja sivuston sijoitus hakutuloksissa voi heikentyä, jos lukijat poistuvat sivulta nopeasti ja jatkavat selaamista.

Kieli on keskeinen lukijan kiinnostukseen vaikuttava tekijä.

Tutkimusten mukaan useimmat verkon käyttäjät lukevat mieluiten omalla kielellään kirjoitettua sisältöä, ja kansainvälisten yritysten taloudellisen menestyksen ja verkkosivustojen kieliversioiden lukumäärän välillä on todettu selvä yhteys. Kansainvälistä menestystä tavoittelevan yrityksen kannattaa siis varmistaa kilpailukykynsä verkossa julkaisemalla sisältöä tavoittelemiensa asiakkaiden omalla kielellä.

Muista optimoida myös sivuston kieliversiot.

Lokalisoitujen sivujen löydettävyys on luonnollisesti vähintäänkin yhtä tärkeää kuin alkuperäisenkin sivuston, ja hakukoneoptimoinnin hyödyt koskevat myös sivuston kieliversioita. Avainsanojen kääntäminen sellaisenaan tuo harvoin toivottuja tuloksia, vaan kullekin kieliryhmälle ja kohdealueelle tarvitaan omat avainsanat, jotka vastaavat paikallisten käyttäjien tiedonhakutapoja. Julkaistaessa sisältöä muulla kuin alkuperäisellä kielellä, avainsanojen määritys ja tarkoituksenmukainen sijoittelu on luontevaa tehdä käännös- ja lokalisointivaiheessa.

Teemme yhteistyötä kohdemarkkinoilla toimivien kielen ja viestinnän ammattilaisten kanssa. Verkostomme avulla projektiisi valjastettava asiantuntijatiimi auttaa varmistamaan, että monikielinen verkkoviestintäsi palvelee optimaalisesti kansainvälisen toimintasi tavoitteita.

Ota yhteyttä, kun tarvitset sivustostasi laadukkaita ja helposti löydettäviä kieliversioita tai haluat lisätietoja monikielisestä hakukoneoptimoinnista tai digitaalisesta markkinoinnista. Autamme mielellämme!

 

Haluatko lisätietoja monikielisestä viestinnästä? Tilaa uutiskirjeemme niin saat uusimmat artikkelit suoraan sähköpostiisi.