Globaali verkkonäkyvyysInternet muodostaa globaalin markkinapaikan, josta saa tuotteita ja palveluita lähes joka tarpeeseen. Globaali verkkonäkyvyys tarjoaa myös yrityksille helpon tavan tavoittaa kotimarkkinoita moninkertaisesti laajempi kohdeyleisö, kunhan sivusto tulee löydetyksi monien muiden käyttäjien huomiosta kilpailevien sivustojen joukosta.

Netin avulla ostaja voi hankkia haluamansa tuotteet ja palvelut mistä ja milloin tahansa, eivätkä maantieteelliset rajat enää muodosta entisenkaltaisia esteitä.

Miten voit parantaa sivustosi löydettävyyttä?

Käyttäjät etsivät verkosta tietoa hakusanoilla, joiden perusteella hakukoneet poimivat niitä vastaavat sivustot esille valtavasta tietomassasta. Sivuston löydettävyyttä voi parantaa hakukoneoptimoinnilla. Sillä pyritään nostamaan sivuston sijoitus hakutuloksissa muiden edelle, kun käyttäjä etsii asiaan liittyvää tietoa. Hyvä sijoitus hakutuloksissa kasvattaa tehokkaasti sivuston kävijämäärää.

Hakukoneet määrittelevät sivuston relevanssin ja sijoittumisen hakutuloksissa lukuisten erilaisten teknisten ja sisällöllisten tekijöiden perusteella. Ohjelmointiteknisten tekijöiden lisäksi keskeisiä kriteerejä ovat muun muassa sisällön laatu sekä sivustosta löytyvät avainsanat ja niiden sijainti sisällössä ja sivustorakenteessa.

Sivuston löydettävyyteen voidaan siis vaikuttaa kielellisin keinoin sijoittamalla kohderyhmän hakukäytäntöjä vastaavia avainsanoja järjestelmällisesti ja oikealla tavalla leipätekstiin, otsikoihin ja sivuston rakenne-elementteihin. Tiukan oikeakielisyyden sijasta tekstiin voidaan sijoittaa termejä ja ilmaisuja samassa muodossa, kuin käyttäjät kirjoittavat ne hakiessaan tietoa.

Tärkeät avainsanat

Avainsanojen selvittäminen on hakukoneoptimoinnin ensimmäisiä vaiheita. Avainsanoja määritettäessä pyritään tunnistamaan, mitä sanoja, ilmaisuja ja muotoja potentiaalinen asiakas käyttää etsiessään haluamaansa tietoa, tuotetta tai palvelua. Avainsanojen määrittämisessä voi olla apua verkosta löytyvistä avainsanatyökaluista, ja perusteelliseen optimointiin on tarjolla ammattilaispalveluita.

Pelkkä hyvä löydettävyys ei riitä

Sisältöä julkaistaan verkossa toki ensisijaisesti ihmistä eikä hakukoneita varten. Lukija on saatava viipymään ja toimimaan halutusti tarjoamalla laadukasta, hyödyllistä ja kiinnostavaa sisältöä. Sisällön kiinnostavuus tosin vaikuttaa osaltaan myös hakukonenäkyvyyteen, ja sivuston sijoitus hakutuloksissa voi heikentyä, jos lukijat poistuvat sivulta nopeasti ja jatkavat selaamista.

Kieli on keskeinen lukijan kiinnostukseen vaikuttava tekijä

Tutkimusten mukaan useimmat verkon käyttäjät lukevat mieluiten omalla kielellään kirjoitettua sisältöä, ja kansainvälisten yritysten taloudellisen menestyksen ja verkkosivustojen kieliversioiden lukumäärän välillä on todettu selvä yhteys. Kansainvälistä menestystä tavoittelevan yrityksen kannattaa siis varmistaa kilpailukykynsä verkossa julkaisemalla sisältöä tavoittelemiensa asiakkaiden omalla kielellä.

Muista optimoida myös sivuston kieliversiot

Lokalisoitujen sivujen löydettävyys on luonnollisesti vähintäänkin yhtä tärkeää kuin alkuperäisenkin sivuston, ja hakukoneoptimoinnin hyödyt koskevat myös sivuston kieliversioita. Avainsanojen kääntäminen sellaisenaan tuo harvoin toivottuja tuloksia, vaan kullekin kieliryhmälle ja kohdealueelle tarvitaan omat avainsanat, jotka vastaavat paikallisten käyttäjien tiedonhakutapoja.

Julkaistaessa sisältöä muulla kuin alkuperäisellä kielellä, avainsanojen määritys ja tarkoituksenmukainen sijoittelu on luontevaa tehdä käännös- ja lokalisointivaiheessa.

Teemme yhteistyötä kohdemarkkinoilla toimivien kielen ja viestinnän ammattilaisten kanssa. Verkostomme avulla projektiisi valjastettava asiantuntijatiimi auttaa varmistamaan, että monikielinen verkkoviestintäsi palvelee optimaalisesti kansainvälisen toimintasi tavoitteita.

Ota yhteyttä, kun tarvitset sivustostasi laadukkaita ja helposti löydettäviä kieliversioita tai haluat lisätietoja monikielisestä hakukoneoptimoinnista tai digitaalisesta markkinoinnista. Autamme mielellämme!

Haluatko lisätietoja monikielisestä viestinnästä? Tilaa uutiskirjeemme niin saat uusimmat artikkelit suoraan sähköpostiisi.