Sukupuolineutraali kieli käännöksessä

Sukupuolineutraalilla kielenkäytöllä pyritään välttämään sellaista sukupuoliroolien ja stereotypioiden korostamista, joka voi johtaa syrjintään, ja asia on saanut kasvavaa huomiota viime vuosikymmeninä.

Suomen kielessä ilmiö tulee esille lähinnä sanatasolla, kuten mies-loppuisissa ammattinimikkeissä. Monissa muissa kielissä myös esimerkiksi pronominit, sanojen päätteet ja substantiivien suvut ilmaisevat sukupuoleen viittaavaa tietoa (kuten der Lehrer/die Lehrerin ja un professeur/une professeure).

Sukupuolineutraaliuteen pyritään eri kielissä ja kulttuureissa erilaisin keinoin, esimerkiksi

  • käyttämällä ammattinimikkeissä neutraaleja sanavalintoja, kuten esihenkilö, chairperson, fire figher, tjänsteperson
  • käyttämällä sukupuolet kattavia merkintätapoja, kuten ”lehrer/-in”, Lehrer*in tai ”Lehrer (m, w, d)” tai vastaavasti Professeur(e) tai professeur-e
  • tuomalla kieleen uusia rakenteita, kuten ruotsin ja ranskan uudet sukupuolineutraalit persoonapronominit.

Ruotsissa uudella ”hen”-sanalla on tarkoitus korvat ”han”- ja ”hon”-pronominit, ja ranskan uudissana ”iel” on yhdistelmä il- ja elle-pronomineista. Ne vastaavat siis suomen ”hän”-pronominia, joka ei sisällä viittausta sukupuoleen.

Näkemyksiä puolesta ja vastaan

Kieli on herkkä asia ja uudistukset herättävät paikoin kiivaita tunteita — puolesta ja vastaan. Esimerkiksi Saksan Gendersternchen-merkintä (*) on herättänyt arvostelua siitä, että se tuo kieleen hankalia ja jopa naurettavia rakenteita.

Ranskan uudissana ”iel” valittiin vuoden 2021 sanaksi ranskankielisessä Sveitsissä. Ranskassa sanan hyväksyminen arvovaltaisen Le Robert -sanakirjan verkkoversioon nostatti puolestaan myrskyn.

Englannissa The Spectator -lehti kertoi lokakuussa 2017 Britannian ulkoministeriön pohtivan, pitäisikö termi ”pregnant women” (raskaana olevat naiset) korvata termillä ”pregnant people” (raskaana olevat ihmiset). Yhdysvalloissa on esitetty myös termiä ”birthing people”, ja asia on kohdannut paikoin kärkevää arvostelua.

Sukupuolineutraalius käännöstyössä

Käännettäessä sukupuoleen viittaavat ilmaisut voivat aiheuttaa joskus hieman päänvaivaa tilanteissa, joissa ei ole tiedossa, kumpaan sukupuoleen viitataan. Englannissa vaihtoehtoina voidaan käyttää vaikkapa ilmaisua he/she, he or she, they, kyseisten henkilöiden nimiä tai muita tilanteeseen sopivia kiertoilmaisuja, esimerkiksi:

Päällikön tehtäviin kuuluu ohjeiden jako henkilökunnalle tarpeelliseksi katsomallaan tavalla. => The manager is in charge of delivering instructions to the staff as he or she sees fit.

Kääntäjä joutuu myös ratkaisemaan, käytetäänkö käännöksessä perinteisiä sukupuoleen viittaavia ilmaisuja vai valitaanko sukupuolineutraali linja. Onko manager esimies vai esihenkilö, onko ihmiskunta mankind, humankind tai people, sanotaanko selvitysmies vai selvityshenkilö jne.

Kerro meille toiveistasi!

Kohderyhmä kannattaa huomioida kaikessa viestinnässä. Yleisesti ottaen käännöstyössä noudatetaan alkutekstin mukaista linjaa kohdekielen ja -kulttuurin käytännöt huomioiden, jos muuta ohjeistusta ei ole annettu. Jos sinulla on asian suhteen erityistoiveita, kerro niistä meille, jotta voimme huomioida ne käännöstyössä!

Syntyperäiset, kohdemaissa asuvat kääntäjämme osaavat myös neuvoa, jos haluat asiasta lisätietoja.

Haluatko lisätietoja monikielisestä viestinnästä? Tilaa uutiskirjeemme niin saat uusimmat artikkelit suoraan sähköpostiisi!