Sujuvan käännöstoiminnan järjestäminen kansainvälisessä yrityksessä

”Monikielinen viestintä on yritysten menestystekijä ja rajat ylittävän liiketoiminnan mahdollistaja” todetaan Jonna Ristolaisen Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa julkaisemassa pro gradu -tutkielmassa.

Vaikka kääntäminen on yksi kansainvälisen viestinnän ydintoiminnoista, se on jäänyt vähälle huomiolle kansainvälisen liiketoiminnan tutkimuksessa. Vuonna 2018 julkaistu tutkimus on senkin vuoksi äärimmäisen kiinnostava.

 

Arvokasta tietoa yrityksille

Käytäntöön pureutuvassa tutkimuksessa tarkastellaan käännöstoiminnan järjestämistä kansainvälisesti toimivassa rakennusyhtiössä, mutta se tarjoaa arvokasta tietoa myös yleisellä tasolla sekä muun muassa eväitä monikielisen yritysviestinnän strategiseen suunnitteluun, käännöstoiminnan tehostamiseen ja käännösprosessien sujuvoittamiseen.

Siihen tutustumista voi siis suositella kaikille, joiden toimenkuvaan liittyy kansainvälistä liiketoimintaa, monikielistä viestintää tai käännöspalveluiden käyttöä. Lisääntynyt tieto käännöstoiminnasta voi auttaa tekemään asiaa koskevia, omaa liiketoimintaa tukevia päätöksiä. Käännöspalveluiden tuottajille tutkimus puolestaan avaa näitä palveluita tilaavien ja käyttävien näkökulmaa.

Käännösalan ja kansainvälisen liiketoiminnan osaaja

Ristolainen valaisee Helsingin yliopiston kääntäjäopiskelijoiden Vääntäjä-lehdessä taustoja tutkimuksestaan, jonka otsikkona on “Suunnittele, tee yhteistyötä ja viesti! Sujuvan käännöstoiminnan järjestäminen kansainvälisessä yrityksessä”.

Valmistuttuaan kääntäjäksi Turun yliopistosta Ristolainen päätyi jatkamaan opintoja ja valmistui kauppatieteiden maisteriksi pääaineenaan kansainvälinen liiketoiminta. Aiemmat opinnot ja työskentely eri tehtävissä käännösalalla sekä muut monikieliseen viestintään liittyvät työtehtävät toivat tutkimukseen syvällistä kielialan tuntemusta.

 

Laatu rakentuu monista osista

Tutkimuksessa tarkastellaan muun muassa yritysten kielipolitiikkaa, monikielisen viestinnän haasteita ja analysoidaan käännösten laatuun vaikuttavia tekijöitä sekä kuvataan käännöstyön vaatimuksia, käännösprosesseja ja alaan liittyvä tekniikkaa.

Tutkimus tunnistaa toimivan käännösprosessin merkityksen laadun, työn sujuvuuden ja tehokkaan ajankäytön kannalta. Siinä keskeisiä tekijöitä ovat hyvä suunnittelu, yhteistyö ja huolellinen viestintä. Prosessin mallinnus ja analysointi auttavat havaitsemaan mahdollisia tuotantoketjun ongelmia ja selvittämään niiden syitä ja seurauksia.

Panostus kannattaa, sillä kuten tutkija toteaa, ”laadukas käännösteksti on monikielisen yritysviestinnän peruspilari. Väärinymmärrysten määrä vähenee ja yritysviestintä pysyy varmemmin hallinnassa, kun käännös välittää alkutekstin laatijan tarkoittaman viestin vastaanottajalle.”

 

Käytännön ohjeita

Tutkimus sisältää myös käytännön ohjeita niin palveluiden tilaajille kuin käännösten tekijöille. Me käännöstoimistossa voimme lämpimästi yhtyä näihin suosituksiin, joten poimimme tilaajan ohjeet erikseen tänne. Tutkimus on kokonaisuudessaan luettavissa täällä.

 

Haluatko lisätietoja monikielisestä viestinnästä? Tilaa uutiskirjeemme niin saat uusimmat artikkelit suoraan sähköpostiisi!