Etsimme jatkuvasti uusia tapoja tukea asiakkaidemme kansainvälistä toimintaa laadukkaiden kielipalveluiden avulla, sillä nopeasti muuttuvassa ja kansainvälistyvässä liiketoimintaympäristössä sujuvalle monikieliselle viestinnälle on yhä suurempi kysyntä.

Tuore kumppanuutemme WPML-valmistajan OnTheGoSystemsin kanssa helpottaa monikielisten sivustojen tuottamista ja ylläpitoa. WPML on WordPress-julkaisujärjestelmää varten kehitetty monikielisyyslisäosa. Se mahdollistaa sisällön kääntämisen laadukkaasti ja ammattimaisesti sekä valmiiden käännösten viennin sivustoon ja julkaisun lähes automaattisesti.

Monikielinen verkkosivusto on joustava ja tehokas tapa tavoittaa laaja kansainvälinen kohdeyleisö, kunhan kieliversiot ovat kunnossa. Ilman sopivia työkaluja käännösten julkaisu verkossa voi kuitenkin sisältää työläitä ja virhealttiita manuaalisia vaiheita, mikä ei vastaa nykypäivän kiivastahtisen liike-elämän tarpeisiin.

 

Onnistunut ja sujuva verkkosivuprojekti

Useimmissa verkkosivujen käännösprojekteissa tilaajan toiveena on saada mahdollisimman luontevat ja laadukkaat, omaa brändiä tukevat kieliversiot, jotka herättävät tavoiteltavan kohderyhmän huomion ja kiinnostuksen. Tärkeinä pidetään usein myös mahdollisuutta päivittää sisältöä sujuvasti sekä nopeaa toimitusta ja kustannustehokasta toteutusta.
Lue lisää