Tutkimus tarjoaa kattavaa ja tarkkaa tietoa yritystoiminnan suunnittelun ja kehittämisen pohjaksi ja auttaa välttämään liiketoiminnan karikoita. Erilaisten tutkimusten avulla voidaan selvittää muun muassa asiakaskunnan tarpeita ja tyytyväisyyttä, yrityksen tai tuotteen imagoa, sidosryhmien odotuksia ja toimintaa sekä oman henkilöstön toiveita ja asenteita.

Mitä kansainvälisemmin yritys toimii, sitä useampia kieliversioita tutkimuksista tarvitaan. Niiden ansiosta yritys saa kansainvälisistä toiminnoistaan arvokasta palautetta, jota se voi hyödyntää toimintojensa kehittämisessä ja toimenpiteiden kohdistamisessa tehokkaasti.

Kansainvälistyminen on luonnollinen osa yritysten kasvua, mutta kotimarkkinoilla hyvin tuottava tuote tai palvelu ei ehkä menestykään samalla tavoin ulkomailla. Harkittaessa liiketoiminnan laajentamista uuteen maahan tarvitaan selkeä käsitys siitä, keitä asiakkaat ovat, mikä motivoi heitä ostamaan ja miten heille kannattaa markkinoida. Tällaisia seikkoja voidaan selvittää markkinatutkimuksen avulla.

Tuotekuvaa eli brändiä koskeva tutkimustieto helpottaa niin viestinnän suunnittelua kuin tuotekehitystäkin. Yrityskuva vaikuttaa olennaisesti yrityksen menestykseen, ja myönteinen brändi auttaa myös osaavan henkilöstön rekrytoinnissa ja tukee markkinointia sekä uusasiakashankintaa.

Asiakastutkimukset tuottavat arvokasta tietoa asiakkaiden tyytyväisyydestä ja uskollisuudesta ja mahdollistavat nopean puuttumisen tyytymättömyyttä aiheuttaviin tekijöihin. Henkilöstötutkimus taas on toiminnan ja työyhteisön kehittämisen työkalu, jonka avulla yritys voi muun muassa sitouttaa työntekijöitä ja lisätä motivaatiota, kehittää viestintää ja tiimityöskentelyä sekä parantaa kannattavuuttaan.

Kansainvälisen tutkimuksen toteuttaminen käsittää monia vaiheita ja monikielisyys tuo siihen oman lisänsä. Aluksi tutkimuksen sisältämät kysymykset käännetään kohdekielille kansainvälisiin kohderyhmiin kuuluvia vastaajia varten. Jos tutkimus toteutetaan puhelinkyselynä, kysymykset ja niihin liittyvä ohjeistus käännetään haastattelijoita varten. Kun kysely on lopulta toteutettu, tutkittavien henkilöiden vastaukset käännetään asiakkaan kielelle, jotta asiakas pääsee analysoimaan tuloksia.

Olemme toteuttaneet lukuisia monikielisiä projekteja, joissa erilaisia tutkimusmateriaaleja käännetään eri kielipareissa tutkimuksen eri vaiheissa. Teemme yhteistyötä Taloustutkimuksen kanssa, joka on suurin suomalaisomisteinen markkinatutkimusyritys. Yhteistyön ansiosta asiakas saa tutkimusta teettäessään kaikki tarvitsemansa kieliversiot kätevästi ja nopeasti yhdeltä luukulta.

 

Haluatko lisätietoja monikielisestä viestinnästä? Tilaa uutiskirjeemme niin saat uusimmat artikkelit suoraan sähköpostiisi.