Tulkki vai kääntäjä?

Käsitteet kääntäjä ja tulkki sekoitetaan joskus toisiinsa. Niiden erona on se, että kääntäjä kääntää kirjoitettuja tekstejä ja tulkki puhuttua kieltä. Tulkkausta saatetaan tarvita mitä erilaisemmissa tilanteissa, ja sen vuoksi tarvitaan monia erilaisia tulkkausmenetelmiä. Seuraavassa on lisätietoja tärkeimmistä tulkkausmenetelmistä.

Konsekutiivitulkkaus: Konsekutiivitulkkauksessa osapuolet tapaavat yleensä kasvokkain. Konsekutiivitulkkaus on yleisimpiä tulkkausmenetelmiä, ja sitä käytetään tavallisesti esimerkiksi liiketapaamisissa. Konsekutiivitulkki kuuntelee puhujaa muutaman virkkeen ajan ja tekee mahdollisesti samalla muistiinpanoja. Kun puhuja pitää tauon, tulkki tiivistää tai välittää koko viestin kohdekielelle. Useimmiten konsekutiivitulkin on tulkattava myös toista osapuolta, jolloin lähde- ja kohdekieli vaihtuvat. Neuvotteluissa on suositeltavaa, että molemmilla osapuolilla on käytössään oma tulkki.

Simultaanitulkkaus: Simultaanitulkkausta käytetään tavallisesti konferensseissa, seminaareissa ja isoissa kokouksissa. Simultaanitulkki tulkkaa puhujan puhetta siten, että tulkkaus etenee puheen kanssa lähes samassa tahdissa. Simultaanitulkit työskentelevät tavallisesti tulkkauskopeissa ja osallistujat kuuntelevat tulkkausta kuulokkeiden välityksellä. Isoissa tapahtumapaikoissa on tavallisesti simultaanitulkkaukseen tarvittava tekniikka. Vaihtoehtoisesti simultaanitulkkaukseen tarvittavat välineet voi myös vuokrata tapahtumaa varten. Käytännön syistä simultaanitulkit työskentelevät normaalisti pareittain ja vaihtavat tulkkausvuoroa säännöllisin väliajoin.

Puhelintulkkaus: Joskus kansainväliseen liiketoimintaan liittyvässä viestinnässä on kätevää käyttää esimerkiksi konferenssi- tai videopuhelua. Tulkkaus on silloin tärkeässä osassa oikean viestin välittymisen kannalta, sillä puheen vivahteet ja kehonkieli voivat jäädä huomaamatta. Konferenssipuhelu on vain yksi teknisistä ratkaisuista, joita voidaan käyttää puhelintulkkauksessa.

Kuiskaustulkkaus: Kuiskaustulkkausta voidaan käyttää, kun tulkkausta tarvitsee vain muutama henkilö, jotka eivät ymmärrä tilaisuuden pääkieltä. Tulkki istuu tai seisoo henkilön tai ryhmän lähellä ja tulkkaa kuiskaten, jotta tulkkaus ei häiritse muita osallistujia.

Maris Multilingual tarjoaa tulkkausta monilla kielillä. Ota yhteyttä, kun tarvitset tulkkia, niin selvitetään tarpeesi yhdessä.