Tunnelmia työharjoittelustaNimeni on Hanna Ventomäki, ja pääsin tänä vuonna ylioppilaaksi Lahden IB-lukiosta. Välivuotenani sain kuukaudeksi työkokeilupaikan käännöstoimisto Maris Multilingualista Lahdessa toimivan Ohjaamon kautta, ja kerron seuraavassa tunnelmistani harjoittelun aikana.

Työharjoittelupaikkani Maris Multilingualissa tarjosi minulle mahdollisuuden tutustua käännösalaan, jota suunnittelen lähteväni opiskelemaan tulevaisuudessa. Mielenkiintoni kieli- ja käännösalaan kumpuaa kiinnostuksestani kirjallisuuteen ja luovaan kirjoittamiseen sekä englannin että suomen kielellä. Marisissa pääsin tutustumaan kääntäjän ammattiin käytännössä. Juuri lukiosta valmistuneelle tällaiset tilaisuudet ovat arvokkaita, koska ne auttavat ymmärtämään esimerkiksi sitä, mille alalle voisi tulevaisuudessa suunnata.

Käännösalan monet puolet

Globalisaatio vaikuttaa kielialaan voimakkaasti. Kansainvälisessä toimintaympäristössä yritykset kohtaavat kielimuureja ja käyttävät siksi osaavien kääntäjien, tulkkien ja käännöstoimistojen palveluita. Globaali kaupankäynti tarvitsee kielialan ammattilaisia kasvaakseen ja kukoistaakseen, ja näin ollen myös kieliala kasvaa sen mukana.

Kielialan kenties tunnetuin ammatti on kääntäjän ammatti. Kommunikointi kahden tai useamman kielen välillä vaatii sekä lähtö- että kohdekielen hallitsemista sujuvasti ja syvällisellä tasolla. Käännöstä tehdessään kääntäjän täytyy huomioida esimerkiksi lähtö- ja kohdekielisen tekstin väliset sävyerot.

Myös tulkkaus noudattaa samoja periaatteita, mutta kirjoitetun tekstin sijaan tulkki työskentelee puhutun informaation parissa. Tulkin työ on haastavaa, koska useimmiten tulkkaus tapahtuu reaaliajassa. Taitavan tulkin täytyy kyetä nopeasti analysoimaan puheen sävy, viesti ja tarkoitus ja välittää ne kohdekielelle. Kääntämisen ja tulkkauksen päätavoite on mahdollistaa saumaton kommunikointi kahden tai useamman kielen välillä.

Kielialalla työskentelee myös esimerkiksi projektipäälliköitä ja konsultteja, jotka avustavat kaikkia kielialan osapuolia esimerkiksi projektien organisoinnissa ja budjetoinnissa. Kieliteknologia ja ohjelmistokehitys ovat merkittävä osa kielialaa, ja ne mahdollistavat modernien ja monipuolisten resurssien hyödyntämisen sekä tietokoneavusteisen kääntämisen.

Mitä on lokalisointi?

Lokalisoinnin tarkoitus on mukauttaa alkuperäinen teksti – oli se sitten mainosteksti, nettisivu tai videopeli – kohdekielelle myötäillen kohdemaan kulttuuria, käytäntöjä ja estetiikkaa. Lokalisointiprosessissa huomioidaan esimerkiksi sisällön asettelu, mittayksiköiden käyttö, oikea tekstiformaatti sekä materiaalin mahdollisesti sisältämät kulttuurillisesti sensitiiviset seikat. Lokalisointi yhdistää monia osa-alueita, joista kääntäminen on vain yksi osa.

Transcreation eli luova kääntäminen on osa lokalisointiprosessia. Luovan kääntämisen tekijä ottaa huomioon kohdekielen kulttuurikontekstin, mutta samalla pitää huolen siitä, että tekstin alkuperäinen viesti pysyy muuttumattomana. Luovan käännöstyön tekijällä on usein vapaammat kädet kuin asiatekstin kääntäjällä.

Humanitaarinen työ ja kieliala

Työharjoitteluni aikana tutustuin myös järjestöihin, jotka ylläpitävät ja vahvistavat kääntäjien ja tulkkien ihmisoikeuksia ja tarjoavat humanitaarista apua ympäri maailmaa. Red T – järjestö pyrkii suojelemaan käännös- ja tulkkaustyön tekijöitä konfliktialueilla uhilta, kuten kidnappauksilta ja perusteettomilta vankeuksilta. Syy siihen, miksi kääntäjiä ja tulkkaajia saatetaan vainota, on usein käsitys siitä, että he ovat kansainvälisen ammattinsa takia epäluotettavia. Red T tekee aktiivisesti yhteistyötä muiden suurten organisaatioiden kanssa parantaakseen kääntäjien ja tulkkien turvallisuutta globaalissa toimintaympäristössä.

Translators Without Borders tarjoaa humanitaarista apua katastrofialueilla. Järjestö esimerkiksi kääntää ja tulkkaa maksutta mahdollistaakseen tiedon saatavuuden kaikille. Tämä työ on elintärkeää, koska usein katastrofin sattuessa väärä tieto voi levitä, jolloin yhä useampi henki on vaarassa. Virallinen tieto hukkuu kuulopuheiden sekaan etenkin jos maa on monikielinen. Translators Without Borders varmistaa työllään virallisen tiedon saatavuuden kaikille apua tarvitseville.

Kieli- ja käännösalan järjestöt, Red T ja Translators Without Borders, olivat minulle ennestään tuntemattomia. On hienoa tietää, että alalla, joka kiinnostaa minua, on myös mahdollisuus tehdä humanitaarista työtä ja olla osa omistautuneita kansainvälisiä järjestöjä.

Lopputunnelmia

Kuukauden kestänyt työharjoitteluni Maris Multilingualissa on avartanut näkemystäni kieli- ja käännösalasta, ja sain tutustua kääntäjän työhön käytännössä. Työkokeiluun sisältyi esimerkiksi memoQ- käännösohjelman käytön opettelua, sanastojen laatimista käännösmuistiin ja tiedostojen puhtaaksi kirjoittamista. Tuli tuona aikana myös leivottua brownies- leivoksia evääksi työpaikalle.

Kaiken kaikkiaan aikani Marisissa on ollut hauskaa ja opintäyteistä, ja avoin työyhteisö on ollut erittäin positiivinen kokemus. Kääntäjän ammatti on jotain, missä voisin nähdä itseni tulevaisuudessa. Työkokeilu oli minulle antoisa, sillä se on auttanut minua hahmottamaan suunnitelmia ja rakentamaan itsevarmuutta tulevaisuuttani varten.

 

Haluatko lisätietoja monikielisestä viestinnästä? Tilaa uutiskirjeemme niin saat uusimmat artikkelit suoraan sähköpostiisi.