Mitä eroa on kääntäjällä ja tulkilla?

Kääntäjälle ja tulkille on yhteistä se, että molemmat siirtävät tietoa kieleltä toiselle. Kääntäjä kuitenkin tuottaa kirjoitettua tekstiä ja tulkki puhuttua kieltä. Maris Multilingual tarjoaa sekä käännöksiä että tulkkausta.

Mitä tarkoittavat lähdeteksti ja kohdeteksti?

Lähde- tai lähtötekstillä tarkoitetaan käännettävää tekstiä, joka on kirjoitettu alkukielellä. Kohdeteksti eli valmis käännös syntyy, kun alkuperäisteksti käännetään yhdelle tai usealle kohdekielelle. Tutustu kääntämiseen liittyvään terminologiaan.

Paljonko kääntäminen maksaa?

Käännöskustannuksiin vaikuttavat monet tekijät: lähde- ja kohdekielien lukumäärä, tekstin aihealue, tiedostomuodot ja aikataulu sekä toimeksiannon koko, jolla yleensä tarkoitetaan alkutekstin sanamäärää. Tutustu vinkkeihin, joiden avulla voit säästää käännöskustannuksissa.

Millä kielillä tarjoatte käännöksiä?

Kielivalikoimaamme kuuluvat kaikki yleisimmät eurooppalaiset ja aasialaiset kielet.

Missä tiedostomuodoissa tekstejä voidaan kääntää?

Monet yleisimmistä tiedostomuodoista soveltuvat käännettäviksi sellaisinaan, kun teksti on muokattavassa muodossa. Tällaisia tiedostomuotoja ovat muun muassa DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX, RTF, TXT, INX, IDML, HTM, HTML, XML, CSV ja YML. Lue lisää erilaisista tiedostomuodoista ja julkaisujen kääntämisestä.

Käännättekö verkkosivuja?

Kyllä, meiltä saat myös nettisivujen käännökset. Lue lisää monikielisistä verkkosivuista.

Luova käännös vai tavallinen käännös?

Joskus lähdetekstin pelkkä kääntäminen ei riitä, vaan tekstiä on mukautettava, jotta se toimii kohdemarkkinoilla. Kun tämä tehdään jo käännösvaiheessa, puhutaan luovasta kääntämisestä eli kielellisestä mukauttamisesta (englanniksi transcreation). Luovaa lähestymistapaa tarvitaan useimmiten markkinointitekstien kääntämisessä.

Mitä tarkoittaa auktorisoitu tai virallinen käännös ja milloin sellaista tarvitaan?

Auktorisoitu käännös on entiseltä nimeltään virallinen käännös. Tällaisia käännöksiä saatetaan tarvita esimerkiksi suurlähetystön tai muiden viranomaisten tarvitsemista papereista tai lakiasioiden hoitamiseen liittyvistä asiakirjoista. Joskus ulkomailla käytettävä käännös on vahvistettava julkisella notaarilla ja siihen on liitettävä apostille-todistus. Käännöstä tarvitsevalta taholta kannattaa aina tarkistaa etukäteen, millainen käännös riittää.

Mitä tarkoittaa käännösmuisti?

Ammattikääntäminen on nykyään tietokoneavusteista ja siinä käytetään apuna käännösmuistiohjelmia. Käännösmuistiohjelma luo tietokannan eli käännösmuistin, johon kaikki käännetyt tekstit tallentuvat segmentti kerrallaan. Yleensä segmentti muodostuu yhdestä lähdetekstin virkkeestä. Käännösmuistin ansiosta käännettyjä segmenttejä voidaan hyödyntää tulevissa käännöksissä, mikä parantaa yhtenäisyyttä ja pienentää kustannuksia. Lue lisää käännösmuistin eduista.

Miksi minulta pyydetään tukimateriaalia?

Kaikenlaisista oheisaineistoista (kuten aiemmista käännöksistä) on kääntäjälle apua. Niiden avulla voidaan varmistaa, että käännöksestä tulee yhtenäinen asiakkaan muiden julkaisujen kanssa. Tukimateriaalin perusteella voidaan lisäksi luoda esimerkiksi käännösmuisti tai termikanta.

Entä luottamuksellisuus?

Kohtelemme kaikkea saamaamme tietoa luottamuksellisena ja voimme tarvittaessa allekirjoittaa salassapitosopimuksen.

Miksi valitsisin Maris Multilingualin käännöspalveluiden toimittajaksi?

Toimimme ammattimaisesti ja vastuullisesti ja asiakkaidemme tyytyväisyys on meille tärkeintä.

Miten teen tilauksen?

Pyydä meiltä tarjous. Tutustu myös käännöstöiden tilaamiseen liittyviin vinkkeihin.