Olemme koonneet yleisimmistä käännösalan termeistä koostuvan sanaston. Osa termeistä on linkitetty sivuihin ja artikkeleihin, joissa on termiin liittyviä lisätietoja tai määritelmiä.

SUOMI ENGLANTI
Adaptaatio Adaptation
Aihealue Subject matter
Alkuteksti Source text
Asiakirja Document
Asiatarkistus Review
Asiatarkistaja Reviewer
Auktorisoitu käännös Authorised translation, authorized translation
Auktorisoitu kääntäjä Authorised translator, authorized translator
Audovisuaalinen eli AV-kääntäminen Multimedia translation
Freelance-kääntäjä Freelance translator
Globalisointi Globalisation, globalization
Jälkieditointi Post-editing
Kaksikielinen Bilingual
Kansainvälistyminen Internationalisation, internationalization
Kansainvälistäminen Internationalisation, internationalization
Kielenhuoltaja Editor, language expert, proofreader
Kielentarkistus Revise, revising, revision
Kielipalvelujen tarjoaja (LSP) Language Service Provider (LSP)
Kielipalvelut Language services
Kielipari Language combination
Kieliversiot Language versions
Kieliympäristö Locale
Kohdekieli Target language
Kohdeteksti Target text
Kohdeyleisö Target audience, target readership
Kompetenssi Competence
Konekäännös (MT) Machine translation (MT)
Konferenssitulkkaus Conference interpreting
Konsekutiivitulkkaus Consecutive interpreting
Konteksti Context
Kontrolloitu kieli Controlled language
Käännös Translation
Käännösmuisti (TM) Translation memory (TM)
Käännösmuistiohjelma Translation memory software
Käännöspalvelujen toimittaja Translation service provider (TSP)
Käännösprojekti Translation project
Käännösprosessi Translation process
Käännöstarkistus Revision
Käännöstarkistaja Reviser
Käännöstekniikka Translation technology
Käännöstoimisto Translation agency, translation company
Käännösyksikkö Translation unit, Segment
Kääntäjä Translator
Kääntäminen Translation
Kääntää Translate
Laadunvarmistus (QA) Quality assurance (QA)
Lokalisointi Localisation, localization
Luova käännös Transcreation
Lähdekieli, lähtökieli Source language
Lähdeteksti Source text
Merkki Character, keystroke
Merkkimäärä Character count
Monikielinen verkkosivusto Multilingual website
Muokkaaminen Adaptation
Ohjelmistojen lokalisointi Software localisation, software localization
Oikeustulkkaus Court interpreting
Oikoluku Proof-reading, proofreading
Omatarkistus Check
Projektinhallinta Project management
Pätevyys Competence
Rekisteri Register
Salassapitosopimus (NDA) Non-disclosure agreement (NDA)
Sanahinta Word rate
Sanamäärä Word count
Sanasto Glossary of terms, term base
Segmentti Translation unit, Segment
Siltakieli Pivot language
Simultaanitulkkaus Simultaneous interpreting
Taitto (DTP) Desktop Publishing (DTP)
Takaisinkäännös Back-translation
Talon sisäinen kääntäjä In-house translator
Tekninen kirjoittaja Technical writer
Tekstilaji Text type
Tekstin funktio Text function
Termien hallinta Terminology management
Terminologiatyö Terminology work
Termistö Glossary of terms, term base
Tietokoneavusteiset käännöstyökalut (CAT) CAT tools
Transkribointi Transcription
Translitterointi Transliteration
Tulkkaus Interpreting
Tulkki Interpreter
Tyyliopas Style guide
Unicode Unicode
Vastaavuus Match
Virallinen kääntäjä Authorised translator, authorized translator
Äidinkieli Mother tongue, native language
Äänitys Voice-over, voiceover