Aasian kirjoitusmerkit haasteena viestinnässäAasian kasvavat markkinat tarjoavat kiinnostavia mahdollisuuksia myös suomalaisyrityksille. Onnistunut viestintä on liiketoiminnan menestystekijä, ja uusilla markkinoilla on ymmärrettävä kulttuurierot, jotta paikallinen kohdeyleisö kokee sisällön arvokkaaksi, mielenkiintoiseksi ja houkuttelevaksi. Oman lisänsä viestinnän haasteisiin Aasian kohteissa tuo kuviin ja graafisiin elementteihin yhdistettävien kirjoitusmerkkien käsittely.

Kiinan-, japanin- ja koreankieliset tekstit ovat rakenteeltaan monimutkaisia ja sisältävät tuhansia kirjoitusmerkkejä. Digitaalisessa muodossa nämä merkit ovat kaksitavuisia merkkejä, kun taas useimmissa muissa kielissä merkit ovat yksitavuisia. Kaksitavuisten merkkien käsittelyyn tarvitaan usein erityisohjelmia ja -prosesseja, ja taittovaiheessa myös tekstin asetteluun ja rivinvaihtoihin voi liittyä ongelmia, jotka on hyvä tiedostaa.

Taitto-ohjelmat eivät yleensä pysty lisäämään rivinvaihtoja aasialaisilla kielillä kirjoitettuun tekstiin niin, että tekstinkulusta tulisi luonteva ja tasapainoinen. Tämä pätee erityisesti japaniin, jonka rivinvaihtosäännöt ovat erittäin monimutkaiset. Sama koskee kuitenkin esimerkiksi thain ja khmerin kielisiä tekstejä, vaikka niiden merkistöt sisältävätkin vähemmän merkkejä ja ovat yksitavuisia.

Jotkut uusimmista taitto-ohjelmista tukevat myös kaksitavuisia merkkejä, jolloin niitä voi käsitellä ohjelmassa suoraan. Useimmissa länsimaisissa tietokoneissa ei kuitenkaan ole asennettuna ammattitasoisia aasialaisten kielten fontteja, jotka ovat verraten kalliita ja joita voi olla hankala löytää.

Esitteitä luotaessa fonttiongelmia voidaan välttää muun muassa muuntamalla käännetyt tekstit kuvamuotoon, esimerkiksi vektorimuotoisiksi eps-tiedostoiksi, jotka lisätään taittotiedostoon. Toinen tapa on luoda pdf-tiedosto, johon aasialaiset fontit upotetaan hyvälaatuisina suuriresoluutioisina kuvina. Lopuksi julkaisut voidaan painaa tavalliseen tapaan.

Paras tapa varmistaa, että aasialaiset merkit tulostuvat oikein ja että rivinvaihdot asettuvat luontevasti oikeisiin kohtiin, on tehdä yhteistyötä aasialaisten kielten taittoon perehtyneiden asiantuntijoiden kanssa.

Ota yhteyttä, jos haluat lisätietoja aasialaisia kieliä sisältävien julkaisujen luomisesta.

 

Haluatko lisätietoja monikielisestä viestinnästä? Tilaa uutiskirjeemme niin saat uusimmat artikkelit suoraan sähköpostiisi.